Contact

Lid of Vriend worden van Pugwash Nederland
Bij het kiezen van de leden van Pugwash Nederland wordt gestreefd naar een goede spreiding over de wetenschappelijke disciplines, maar het voornaamste criterium is een bewezen inbreng in de verwezenlijking van de doelstelling van Pugwash. Pugwash Nederland heeft op dit moment 60 leden, die samen een breed scala aan disciplines en specialisaties vertegenwoordigen. Er is een apart lidmaatschap voor pas afgestudeerden.

Daarnaast is er een kring van enkele honderden Vrienden van Pugwash. Die kring is opgericht om het werk van de beweging meer bekendheid te geven en om Pugwash Nederland meer financiële armslag te bezorgen. Iedereen die sympathiek staat tegenover de doelstellingen van Pugwash kan zich bij deze kring aansluiten door zich aan te melden bij het bureau.

Indien u lid wilt worden, neem dan contact op met het Bureau van Pugwash Nederland. Hier kunt u tevens terecht voor andere andere administratieve vragen:
Bureau Pugwash
Sisleystraat 40
1328 PJ Almere
bureau@pugwash.nl

Beleidsplan
Het beleidsplan voor de periode 2013-2015 kan worden ingezien door op deze link te klikken.

Contributie en Donaties
De internationale Pugwash-beweging is volledig afhankelijk van donaties, subsidies en bijdragen van de nationale groepen. Pugwash Nederland draagt jaarlijks financieel bij aan internationale Pugwash-beweging om essentiële activiteiten mogelijk te maken. Daarnaast moeten ook de activiteiten in Nederland gefinancierd worden. Daarvoor is Pugwash Nederland afhankelijk van contributies, donaties en incidentele (project-) subsidies.

ING-rekening Pugwash NL: 1182540 Utrecht

Aftrekbaarheid Contributie en Donaties
Vriendendonaties en ledencontributies zijn fiscaal aftrekbaar als gift. Vereniging Pugwash Nederland is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en staat geregistreerd onder RSIN/ fiscaalnummer: 8052.17.101

Beloningsbeleid
De bestuursleden voeren hun taken uit op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding.

Financiële verantwoording
Jaarrekening 2016 (volgt spoedig)
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2012

Ingezonden stukken
U kunt reageren op artikelen op deze website: uw bijdrage wordt dan geplaatst. Tevens kunt u ook artikelen insturen voor publicatie welk geschikt zijn voor het Pugwash publiek. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden reacties te weigeren dan wel in te korten. Bijdragen worden eigendom van Pugwash en kunnen tevens op de website van Pugwash worden geplaatst.

U kunt uw redactionele vragen en bijdragen sturen naar:
redactie@pugwash.nl

Bestuur van Pugwash Nederland
Het bestuur van Pugwash Nederland bestaat momenteel uit:
– (voorzitter)
– Dr. Berma Klein Goldewijk (vice-voorzitter en secretaris)
– Biejan Poor Toulabi, LLM (penningmeester)
– Prof. dr. ir. Georg Frerks
– Michiel Hoogeveen, MSc

Voor inhoudelijke vragen kunt u een e-mail sturen naar:
bestuur@pugwash.nl

Laat een bericht achter