Brengen water, energie en klimaatverandering risico’s en kwetsbaarheden?

‘Resilient Societies: Governing Risk and Vulnerability for Water, Energy and Climate Change’
Bespreking conferentie Universiteit Twente, Oktober 2011

Al dan niet toevallig na het verschijnen van het rapport over kwetsbaarheid en veerkracht van maatschappelijke systemen van de KNAW vond eind oktober aan de Universiteit Twente een internationale conferentie plaats over veerkracht van samenlevingen in relatie tot bestuur van water, energie en klimaatverandering. Gedurende tweeënhalve dag werd gesproken en werden ideeën uitgewisseld vanuit diverse interessante perspectieven.
Continue reading

Rose Gottemoeller over “Social Verification” in Rotblat-lezing

Op 10 juni hield de Amerikaanse onderminister voor ontwapening en internationale veiligheid Rose Gottemoeller op het Hay Festival in Wales de Joseph Rotblat Memorial Lecture. In deze lezing, vernoemd naar de oprichter van de internationale Pugwash beweging, schetste ze een beeld van een toekomst waarin burgers actief deelnemen aan de verificatie van internationale wapenverdragen.
Continue reading

Een Verdrag voor Cyberwapens

In 2010 werd de Iraanse verrijkingsinstallatie in Natanz getroffen door een mysterieuze computerworm. Al snel was duidelijk dat deze worm, die door security-onderzoekers Stuxnet werd genoemd, niet een gewoon computervirus was.
Continue reading

De review-conferentie van het Non-Proliferatieverdrag en het belang voor de toekomst

Bij het voorbereiden van dit artikel kwam ik een artikel van mijzelf over het Non-Proliferatie Verdrag (NPV) uit 2006 tegen, destijds geschreven voor een Pugwash-workshop in Amsterdam. Het was toen midden in het beruchte Bush-tijdperk (2001-2009) en ik werd alsnog getroffen door de wel zeer sombere toon ervan. Geheel of grotendeels terecht, want de vijfjaarlijkse Review Conferentie van het NPV in 2005 een klein jaar daarvoor was op een complete mislukking uitgelopen, grotendeels ten gevolge van de obstructie van de regering-Bush om maar een stap verder te zetten op het gebied van ontwapening en soms ook van non-proliferatie als het Washington niet beviel. Continue reading

IAEA en Iran: Voortgaande Politisering

Het laatste IAEA-rapport over Iran werd internationaal gehypet als alarmerend. Deze keer zou het Atoomagentschap geloofwaardig hebben aangetoond dat de dreiging die door het Westen wordt toegekend aan het nucleaire potentieel van Iran realistisch is. Wie de moeite neemt het rapport te lezen en door alle technische details heen te worstelen, ziet dat de bevindingen van het IAEA de recente ophef over het rapport niet rechtvaardigen. Het IAEA geeft opnieuw geen overtuigende feiten of argumenten die de productie van kernwapens in Iran aantonen.
Continue reading

Pugwash conferentie in Berlijn: Europa en ontwapening

Van 1 tot 4 juli van dit jaar is in Berlijn de 59ste Pugwash Conference on Science and World affairs gehouden, met als titel “European Contributions to Nuclear Disarmament & Conflict Resolution”. De conferentie werd gehouden in het gebouw van het ministerie van buitenlandse zaken, in het gedeelte dat vroeger de Partij huisde van de Duitse Democratische Republiek. Een prachtig gebouw waar de geschiedenis, zoals op veel plaatsen in de Duitse hoofdstad, goed te voelen is.
Continue reading