Contact

Doelstelling van Pugwash
Pugwash Nederland maakt deel uit van de Pugwash Conferences on Science and World Affairs. De Pugwash conferenties hebben tot doel wetenschappers en publieke personen uit de hele wereld bijeen te brengen om gezamenlijke oplossingen te zoeken voor mondiale problemen, met name de gevaren van gewapend conflict. Ook problemen van mondiale ongelijkheid en milieubederf staan in toenemende mate op de agenda.

Bestuur van Pugwash Nederland

  • mr. Marc Vogelaar (voorzitter)
  • Michiel Hoogeveen, MSc (secretaris)
  • Biejan Poor Toulabi, LLM (penningmeester)

Voor inhoudelijke zaken kunt u een e-mail sturen naar:
bestuur@pugwash.nl

Administratieve vragen
Voor administratieve vragen kunt u contact opnemen met:
bureau@pugwash.nl

Lid of donateur worden van Pugwash Nederland

Aftrekbaarheid Contributie en Donaties
Vriendendonaties en ledencontributies zijn fiscaal aftrekbaar als gift. Pugwash Nederland is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling.
ING-rekening Pugwash NL: 1182540 Utrecht

Ingezonden stukken
U kunt reageren op artikelen op deze website: uw bijdrage wordt dan geplaatst. Tevens kunt u ook artikelen insturen voor publicatie welk geschikt zijn voor het Pugwash publiek.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden reacties te weigeren dan wel in te korten. Bijdragen worden eigendom van Pugwash en kunnen tevens op de website van Pugwash worden geplaatst.

U kunt uw redactionele vragen en bijdragen sturen naar:
redactie@pugwash.nl