Toenadering zoeken tot Noord-Korea

north-korea-nuclear-threat

“Het Noord-Koreaanse atoomwapen-programma is niet agressief bedoeld, maar wordt ontwikkeld uit ‘zelfverdediging’ tegen Amerikaanse en andere buitenlandse vijandigheden.” Zo kondigde de Noord-Koreaanse staatsmedia op 6 januari aan dat de test met een waterstofbom succesvol was verlopen. Het lijkt ondertussen een terugkerend fenomeen te worden; 2006, 2009, 2013 en nu 2016. Noord-Korea doet een kernproef en legitimeert zich hiermee richting haar volk. Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten veroordelen de kernproef en misschien komt er nog een resolutie van de Verenigde Naties bij. Op wat extra sancties na gebeurt er niets en is het weer wachten op volgende kernproef. Continue reading

Overzicht werkzaamheden ledenwerkgroepen in 2011/2012

Werkgroep “Kernwapens en Kernwapenvrije zones”

Sinds vorming van de werkgroep eind 2011 is deze vier keer bijeengekomen. De werkgroep bestaat uit vijf actieve leden en drie volgers. Wij hebben ons gewijd aan de drie door het Bestuur gemandateerde topics (hieronder) en hebben enkele relevante nucleaire ontwikkelingen geëvalueerd, zoals de Chicago Summit.
Continue reading

De review-conferentie van het Non-Proliferatieverdrag en het belang voor de toekomst

Bij het voorbereiden van dit artikel kwam ik een artikel van mijzelf over het Non-Proliferatie Verdrag (NPV) uit 2006 tegen, destijds geschreven voor een Pugwash-workshop in Amsterdam. Het was toen midden in het beruchte Bush-tijdperk (2001-2009) en ik werd alsnog getroffen door de wel zeer sombere toon ervan. Geheel of grotendeels terecht, want de vijfjaarlijkse Review Conferentie van het NPV in 2005 een klein jaar daarvoor was op een complete mislukking uitgelopen, grotendeels ten gevolge van de obstructie van de regering-Bush om maar een stap verder te zetten op het gebied van ontwapening en soms ook van non-proliferatie als het Washington niet beviel. Continue reading

IAEA en Iran: Voortgaande Politisering

Het laatste IAEA-rapport over Iran werd internationaal gehypet als alarmerend. Deze keer zou het Atoomagentschap geloofwaardig hebben aangetoond dat de dreiging die door het Westen wordt toegekend aan het nucleaire potentieel van Iran realistisch is. Wie de moeite neemt het rapport te lezen en door alle technische details heen te worstelen, ziet dat de bevindingen van het IAEA de recente ophef over het rapport niet rechtvaardigen. Het IAEA geeft opnieuw geen overtuigende feiten of argumenten die de productie van kernwapens in Iran aantonen.
Continue reading

Pugwash conferentie in Berlijn: Europa en ontwapening

Van 1 tot 4 juli van dit jaar is in Berlijn de 59ste Pugwash Conference on Science and World affairs gehouden, met als titel “European Contributions to Nuclear Disarmament & Conflict Resolution”. De conferentie werd gehouden in het gebouw van het ministerie van buitenlandse zaken, in het gedeelte dat vroeger de Partij huisde van de Duitse Democratische Republiek. Een prachtig gebouw waar de geschiedenis, zoals op veel plaatsen in de Duitse hoofdstad, goed te voelen is.
Continue reading