Overzicht werkzaamheden ledenwerkgroepen in 2011/2012

Werkgroep “Kernwapens en Kernwapenvrije zones”

Sinds vorming van de werkgroep eind 2011 is deze vier keer bijeengekomen. De werkgroep bestaat uit vijf actieve leden en drie volgers. Wij hebben ons gewijd aan de drie door het Bestuur gemandateerde topics (hieronder) en hebben enkele relevante nucleaire ontwikkelingen geëvalueerd, zoals de Chicago Summit.
Continue reading

De res publica is niet langer vanzelfsprekend: wat wordt de nieuwe koers van Pugwash (2012-2014)?

De oude methodes waarmee de publieke zaak vorm werd gegeven hebben ingeboet en nieuwe zijn in ontwikkeling. Pugwash Nederland staat voor nieuwe vragen in het publieke domein van een snel veranderende samenleving.
Continue reading