Pugwash Conferences on Science and World Affairs (1957) is geïnspireerd door het Russell-Einstein manifest van 1955 die wereldleiders opriep om massavernietigingswapens uit te bannen, conflicten op een vreedzame manier op te lossen en om “hun menselijkheid boven alles in het vaandel te dragen.”

Via onze lange traditie van ‘dialogue across divides’ ondersteunt Pugwash de ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijke inzichten en empirisch onderbouwde beleidsvorming om gewapende conflicten terug te dringen en oplossingen te vinden voor bedreigingen van de wereldvrede. In 1995 is aan Pugwash de Nobelprijs voor de Vrede toegekend vanwege “haar inzet om de invloed van nucleaire wapens in de internationale politiek terug te dringen en deze, op de langere termijn, uit te bannen.”

Lid of Vriend worden van Pugwash Nederland
Bij het kiezen van de leden van Pugwash Nederland wordt gestreefd naar een goede spreiding over de wetenschappelijke disciplines, maar het voornaamste criterium is een bewezen inbreng in de verwezenlijking van de doelstelling van Pugwash. De leden van Pugwash Nederland hebben een breed scala aan disciplines. Er is een apart lidmaatschap voor pas afgestudeerden.

Daarnaast is er een kring van enkele Vrienden van Pugwash. Die kring is opgericht om het werk van de beweging meer bekendheid te geven en om Pugwash Nederland meer financiële armslag te bezorgen. Iedereen die sympathiek staat tegenover de doelstellingen van Pugwash kan zich bij deze kring aansluiten door zich aan te melden bij het bureau.

Indien u lid wilt worden, neem dan contact op met het bestuur van Pugwash Nederland. Hier kunt u tevens terecht voor andere vragen: bureau@pugwash.nl

Contributie en Donaties
De internationale Pugwash-beweging is volledig afhankelijk van donaties, subsidies en bijdragen van de nationale groepen. Pugwash Nederland draagt jaarlijks financieel bij aan internationale Pugwash-beweging om essentiële activiteiten mogelijk te maken. Daarnaast moeten ook de activiteiten in Nederland gefinancierd worden. Daarvoor is Pugwash Nederland afhankelijk van contributies, donaties en incidentele (project-) subsidies.

ING-rekening Pugwash NL: IBAN INGB 0001 1825 40

Aftrekbaarheid Contributie en Donaties
Vriendendonaties en ledencontributies zijn fiscaal aftrekbaar als gift. Vereniging Pugwash Nederland is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en staat geregistreerd onder RSIN/ fiscaalnummer: 8052.17.101

Beloningsbeleid
De bestuursleden voeren hun taken uit op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding.

Financiële verantwoording
Jaarrekening 2017/2018
Jaarrekening 2016/2017
Jaarrekening 2015/2016
Jaarrekening 2014/2015
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2012

Ingezonden stukken
U kunt reageren op artikelen op deze website: uw bijdrage wordt dan geplaatst. Tevens kunt u ook artikelen insturen voor publicatie welk geschikt zijn voor het Pugwash publiek. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden reacties te weigeren dan wel in te korten. Bijdragen worden eigendom van Pugwash en kunnen tevens op de website van Pugwash worden geplaatst.

U kunt uw redactionele vragen en bijdragen sturen naar:
redactie@pugwash.nl

Bestuur van Pugwash Nederland
Het bestuur van Pugwash Nederland bestaat momenteel uit:
– mr. Jan Hoekema (voorzitter)
– Eric Ferguson (penningmeester)
– Jelle-Jochem Duits (secretaris)

Voor inhoudelijke vragen kunt u een e-mail sturen naar:
bestuur@pugwash.nl