Dinsdag 11 september 2001, de dag die de wereld veranderde

Zoals bij een ieder met een menselijk hart vervulden de aanslagen in Amerika op die dag ons met afschuw. Instinctief wist ook iedereen dat wat er gebeurde niet uit het niets kwam; wist dat de spanningen in de wereld gedurende lange tijden niet aan het afnemen waren maar eerder opliepen, en dat dientengevolge eens iets verschrikkelijks moest gebeuren. Maar dat met zulk een duivelse precisie zoveel onschuldige mensen zouden worden getroffen kon niemand zich voorstellen.

Er was geen tijd om het hele ledenbestand te betrekken bij een reactie onzerzijds. Het bestuur heeft daarom op zich genomen een passende boodschap te formuleren. Hieronder drukken wij de brief af zoals die werd verzonden naar de Ambassadeur van de Verenigde Staten en naar de Minister van Buitenlandse Zaken. Daarin is getracht om, naast ons medeleven, ook op een waardige wijze onze hoop uit te drukken dat rechtvaardigheid en niet blinde wraak het doel van de reactie van de internationale gemeenschap, met Amerika voorop, zal zijn.

-de Redactie

———————

Eindhoven, 23 September 2001

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken 

Pugwash Nederland stuurt heden de volgende verklaring aan Uzelf en aan de Ambassadeur van de V.S. in Den Haag. Pugwash Nederland is een vereniging van wetenschappers voor vrede en duurzame ontwikkeling en vormt de Nederlandse afdeling van Pugwash International voor het initiëren en organiseren van Conferences on Science and World Affairs (Nobel Vredesprijs 1995).

We profoundly condemn the cruel terrorist attacks in the United States and express our condolences to the victims and their loved ones. This was an assault not merely on one nation or one people, but on the principles of respect for civilian life cherished by all peoples: a massive violation of human dignity. We urge all governments to unite to investigate this crime, to prevent its recurrence, and to bring to justice those who are responsible.

We can support President Bush’s statement to “make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbored them.” Yet distinctions must be made: between the guilty and the innocent; between the perpetrators and the civilians who may surround them; between those who commit atrocities and those who may simply share their religious beliefs, ethnicity or national origin. People committed to justice and the international law of human rights must never descend to the level of the perpetrators of such acts. That is the most important distinction of all.

There are people and governments in the world who believe that in the struggle against terrorism, ends always justify means. But that is also the very logic of terrorism. Whatever the response to this outrage, it must not validate that logic. Rather, it must uphold the primacy of human dignity and the principles supporting that fundamental creed. It was precisely these principles that came under attack on September 11th. To uphold the respect for innocent life and for international law is the way to deny the perpetrators of this crime their ultimate victory.

Those who commit acts of terror must surely be punished, but in itself that will not bring an end to terrorism. Fire cannot be extinguished with fire. The end to terrorism can only be brought about by transforming the present unjust world into a world where every individual may live in justice and dignity. The terrible tragedy of September 11th must be remembered as the day that the world resolved to create a just abode for all of its inhabitants.

Dr. B. van der Sijde, Vice-voorzitter

——————————————–

Sommigen zullen zich afvragen of Pugwash activiteiten ten bate van vrede en milieu nog zin hebben. Voor ons staat het echter buiten kijf dat Pugwash meer dan ooit met haar werk moet doorgaan. De wereld is plotsklaps veranderd, maar het einde van de wereld is niet gekomen en is ook niet in zicht. Nuchtere stemmen, stemmen met compassie, zijn nu meer dan ooit nodig.

Laat een bericht achter