Inauguratie Dr. Bas de Gaay Fortman

Dr. Bas de Gaay Fortman, onze voorยญzitter heeft op 21 mei 2001 aan de Rijksuniversiteit Utrecht een leerstoel aanvaard in “Political Economy of Human Rights”, en wel met het uitspreken van een inaugurele rede met de titel “Laborious Law”.

Laat een bericht achter