Boekbespreking Edy Korthals Altes: Europa Ontwaakt

Boekbespreking

Edy Korthals Altes
Europa Ontwaakt, Over de noodzaak van spirituele Vernieuwing
DAMON, Budel 2002, 2e dr

Ons Pugwashlid Edy Korthals Altes schreef een in meerdere opzichten opmerkelijk boek in een persoonlijke en spirituele stijl. Het boek verscheen eerst (1999) in een Engelse versie met de eveneens aansprekende titel “Heart and Soul for Europe”, maar verscheen nu ook met een appellerend karakter in het Nederlands. “Wake up or perish” (wordt wakker of ga ten onder) is het vurige refrein.

Het boek begint met bedreigingen als ‘doortikkende tijdbommen’: i) de voortdurende dreiging van (nucleaire) vernietiging, ii) een persistente ecologische ontwrichting en iii) het oplaaien van geweldadige maatschappelijke ontwrichting, waarbij opgemerkt mag worden dat ii) en iii) mede gevoed worden door een zich verdiepende armoede in de wereld.

Spiritualiteit vormt voor de schrijver de vernieuwende kracht van religie zoals die zich uit in een joodse, christelijke, islamitische traditie. Ik denk dat de schrijver wereldwijd hier ook gaarne het Boedisme en Hindoeisme aan toe zal voegen (maar het boek richt zich op Europa) in een inter-religieuze coöperatie. Dat kan wezenlijk helpen bij een ontmythologisering van een drietal mythes die figureren in het Europa van vandaag: de mythe van de fatale dans rond het ‘gouden kalf’, de mythe van de onbeperktheid van de menselijke behoeften en de mythe van de permanente eis tot economische groei.

Laat een bericht achter