Proefschrift Irna van der Molen: Rains, droughts and dreams of prosperity

Bespreking

Irna van der Molen
Rains, droughts and dreams of prosperity;
Resourceful strategies in irrigation management and beyond; 
the Sri Lankan case

proefschrift – 3 okt.2001
Univ.Twente

Deze studie verplaatst ons naar een gebied met onvoorspelbare regenval en daaraan gerelateerde voedsel- en inkomensonzekerheid: het Anuradhapura District in Sri Lanka waar boeren met kleinschalige irrigatiesystemen hun belangen aanpassen aan de veranderende institutionele omgeving.

De hoofdstroom van literatuur en beleidsdocumenten in Sri Lanka benadrukken het belang van de juiste institutionele structuren, regels, en participatieve besluitvorming in irrigatiebeheer. Een populaire veronderstelling is dat een significante verandering bereikt kan worden door een participatieve benadering en door de oprichting van boerenorganisaties.

De studie van Irna van der Molen toont echter aan dat boerenorganisaties niet voldoende zijn voor het realiseren van participatie. Ze laat zien welke mechanismen participatie ondermijnen en hoe verschillende factoren inwerken op boerenorganisaties en op het onderling vertrouwen tussen boeren. De betrokkenheid van boeren bij de productie van sterke drank, financiële onrechtmatigheden en teleurstellende irrigatie-infrastructuur is niet veel verbeterd. Hun strategisch gedrag kan niet geïsoleerd gezien worden van sociale, economische en politieke strijd die verder reikt dan irrigatiebeheer. Dat beheer heeft ook betrekking op macht, politieke relaties, onderlinge afhankelijkheid en vertrouwen.

Het proefschrift is niet alleen geschreven voor een wetenschappelijk publiek, maar richt zich ook op beleidsmedewerkers in donororganisaties die zich bezighouden met participatieve benaderingen, irrigatiebeheer en plattelandsontwikkeling.

Laat een bericht achter