Spanningen tussen India en Pakistan in de schaduw van nucleaire dreiging

Op zondag 28 april a.s. organiseren de NVMP (Ned. Vereniging voor Medische Polemologie) en PENN (Project European Nuclear Non-Proliferation) een op de Indiase en Pakistaanse gemeenschappen gerichte bijeenkomst in het Korzo Theater (Prinsestraat 42, Den Haag; 17.00 tot 21.30) om een podium te bieden aan Indiase, Pakistaanse en Nederlandse vredesbewegingen en om een dialoog op gang te brengen tussen de Indiase en Pakistaanse gemeenschappen in Nederland. De dreigende situatie tussen India en Pakistan vraagt om speciale aandacht voor de kernwapen problematiek in beide landen. Sprekers zijn o.a. de journalist Achin Vanaik (MIND), de kernfysicus Prof. Pervez Hoodbhoy en een vertegenwoordiger van de Nederlandse vredesbeweging.

De bijeenkomst begint om 17.00 uur met een gratis maaltijd bestaande uit ZuidAziatische specialiteiten en wordt voorafgegaan door muziek. De toegang is gratis! Aanmelding gewenst. Nadere informatie: Hans van Iterson (030-2722940) Karel Koster (030-2714376)

Laat een bericht achter