“Sharing the Planet” gepresenteerd in San Diego / la Jolla

Het Manifest “Sharing the Planet” is verspreid onder alle deelnemers van de grote Pugwash conferentie in La Jolla (Californië, 10-14 augustus 2002). In de voorconferentie van de jongeren (8-9 augustus 2002) is er veel gebruik van gemaakt en werd er zeer positief op gereageerd. Het manifest is ook aan de orde geweest in de werkgroep “Climate Change, Energy and the Environment”, waar het ook brede instemming ondervond. De vraag kwam daar nog wel aan de orde of het manifest geacht kon worden enige invloed te hebben op de belangrijkste spelers op het wereldtoneel, zoals president Bush. Daar was men, zoals men in Nederland zal begrijpen, pessimistisch over.

Aangezien de jaarconferentie als titel had meegekregen “Science – Sustainability – Security” en er twee werkgroepen waren die zich bezig hielden met onderwerpen die ook in de “Sharing the Planet” workshop aan bod kwamen, heb ik er met enkele anderen voor gepleit dat de Pugwash Council in haar eindstatement een directe oproep voor de topconferentie in Johannesburg zou opnemen (zoals we ook in het manifest hadden gedaan). Dit heeft geresulteerd in de volgende alinea van het uiteindelijke statement:

“Recognizing the links between the lack of basic resources such as energy and water, and the poten­tial for conflict, the Pugwash Council calls on the leaders meeting at the World Summit on Sustaina­ble Development that begins August 26, 2002 in Johannesburg, South Africa, to implement mea­sures to foster cooperation in energy research, sustainable use of resources, and in achieving global greenhouse gas reductions. Greater risk assessment, transparency and capacity-building is also needed on the part of both industrial and developing countries regarding the use of new biotechnologies in agriculture, medicine and other fields.”

Uit de formulering blijkt wel dat de Pugwash Council geneigd is om problemen als armoede en milieubederf vooral gekoppeld aan geweld te behandelen en niet als problemen die ook los van de relatie met geweld aandacht van Pugwash behoeven. Onze secretaris Eric Ferguson heeft tijdens de conferentie in een plenaire sessie met succes bepleit dat Pugwash zich niet alleen in deze beperkte zin met “Sharing the Planet”-achtige thema’s bezighoudt, maar dat men in toekomstige activiteiten meer aandacht zal geven aan thema’s uit de Pugwash Verklaring van Dagomys uit 1988.

Al met al verwacht ik dat de door Nederland georganiseerde workshop “Sharing the Planet” een positieve impact op de internationale activiteiten van Pugwash zal hebben. Zo zijn we op de internationale website www.pugwash.org te vinden (onder “Energy, Environment & Science”) en heeft de nieuwe secretaris-generaal Cotta-Ramusino mij verzekerd dat hij namens de Pugwash Council het manifest in ieders aandacht aanbeveelt. Tenslotte hebben we er met de nieuwe voorzitter Swaminathan een indrukwekkende ijveraar voor duurzaamheid bij aan de ‘top’. Ik heb goede hoop dat er “Sharing the Planet”-achtige activiteiten in internationaal Pugwash-verband zullen volgen.

door Arthur Petersen

Laat een bericht achter