Sustainability is not a Technological Problem

Ph.B. Smith: Sustainability is not a Technological Problem
Conference: Engineering Education for Sustainable Development,
TU Delft, oktober 2002.

Tot verbazing van de spreker werd deze bijdrage verwelkomd in deze bijna uitsluitend door technische mensen bijgewoonde conferentie. Er bleek een redekijk groot aantal ingenieurs te zijn die beseffen dat ethische en sociale vraagstukken van veel groter belang zijn dan technische innovatie in het bereiken van een duurzame samenleving. In talloze technische universiteiten begint men de entree van verplichte studieonderdelen over ethiek in te zien.

De (Engelse) tekst is opvraagbaar bij de redactie.

Laat een bericht achter