Sharing the Planet

Sharing the Planet:
Population – Consumption – Species
Science and Ethics for a Sustainable and Equitable World
(Eburon Academic Publishers)
 
Presentatie op 27 nov 2003, 17.00-19.00 uur.

Plaats: Oude Vergaderzaal, Trippenhuis
KNAW, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

Met de publicatie van dit boek rondt Pugwash Nederland het ‘Sharing the Planet’-project af, dat begon in 2000 en in 2002 leidde tot een inter­natio­naal symposium in Groningen en het Groningen Manifesto.
Het boek is geredigeerd door de Pugwashleden Bob van der Zwaan en Arthur Petersen en bevat bijdragen van Ernst von Weizsäcker, Friedrich Schmidt-Bleek, Roefie Hueting, Johan van Klinken, Anne Ehrlich, Jan van Hooff, Lucas Reijnders, Arthur Petersen, Bob van der Zwaan, Vandana Shiva, Radha Holla, Koo van der Wal, Bas de Gaay Fortman, Atiq Rahman, Dwijen Mallick en Jane Goodall. Het voorwoord is van de hand van Jan Pronk.
Het boek wordt op bovenstaande plaats en tijd gepresenteerd aan de pers, de auteurs, de leden en vrienden van Pugwash Nederland en de externe sponsoren van het ‘Sharing the Planet’-project (de publicatie van het boek wordt mede gefinancierd door het Ministerie van VROM). 
 
Het programma luidt als volgt:
17.00-17.30 uur  Ontvangst
17.30-17.35 uur  Welkomstwoord door de voorz. Bas de Gaay Fortman
17.35-17.45 uur  Overzicht van het boek door Bob van der Zwaan
17.45-18.00 uur  ‘Soortenverlies’ door Lucas Reijnders 
18.00-18.15 uur  ‘Internationale ontwikke­lingen’  door Jan Pronk
18.15-19.00 uur  Receptie
 
Leden en vrienden van Pugwash zijn van harte uitgenodigd om aan deze activiteit deel te nemen. Gezien het beperkte aantal plaatsen wordt men verzocht zich aan te melden bij Arthur Petersen (arthur.petersen@rivm.nl;  Paltzerweg 73,  3722 JC  Bilthoven). Toekenning van plaatsen gaat naar volgorde van aanvraag. U ontvangt een bericht terug.
 
De uitgever is Eburon Academic Publishers, Delft. Hun vormgever koos voor een voor­pagina met een presentatie van alle auteurs die aan het boek hebben bijgedragen, en wel in een veelkleurig tableau dat helaas in bovenstaande zwart-wit weergave niet goed tot uitdrukking komt.
 
De prijs bedraagt Eu 23.00 via de boekhandel (ISBN 90-5166-986-0). Diegenen die via voorintekening interesse in het boek hebben getoond, ontvangen het boek na 1 december thuis. Voorintekening – met gratis verzending – is nog steeds mogelijk. Voor informatie daarover kan contact worden opgenomen met Joh. van Klinken (e-mail: vklinken@kvi.nl; Tel: 050-5346320).  
 
Als Pugwash Nederland beschikken we nog over een beperkt aantal boeken van een vorige uitgave onder redactie van Ph.B. Smith, S.E. Okoye, J. de Wilde en P. Deshingkar: “The World at the Crossroads; towards a sustainable, equitable and liveable World”. 
 
Het is een boek dat zeer de moeite waard is als voorafgaand aan “Sharing the Planet”. Voor Euro 6.00 extra kan men tevens het Crossroads­boek (211 blzn) toegezonden krijgen.  

Laat een bericht achter