ISODARCO winterschool

‘Violence by Armed Non-State Groups and International Security’

Van 11-18 januari 2004 woonde ik de 17e ISODARCO Winterschool bij in een Italiaans wintersportoord in de Dolomieten (Andalo). Deze winterschool richtte zich op het actuele onderwerp van geweld door gewapende niet-statelijke groepen. Het deelnemersveld bestond uit junioren, waarvan velen uit de hoek van International Student/Young Pugwash, en senioren (ongeveer gelijk verdeeld) uit twintig landen (België, Bulgarije, Denemarken, Canada, Cyprus, Duitsland, Frankrijk, Israël, Italië, Kirgizstan, Mexico, Nederland, Oekraïne, Palestina, Rusland, Singapore, Spanje, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten).

Veel van de presentaties en discussies spitsten zich toe op de strijd tussen de V.S. en bondgenoten enerzijds en terroristische organisaties als Al Qaida anderzijds. Hierdoor kwam het georganiseerde geweld in Afrika, Zuid-Amerika en Azië helaas nauwelijks aan bod, ondanks de toch breed geformuleerde titel. Desalniettemin waren de presentaties vrijwel allemaal zeer interessant en was er tevens voldoende tijd ingeruimd voor diepgaande discussie. Met name het verhaal van oud-Doemalid Alexei Arbatov (“The backside of the fight against international terrorism”) maakte indruk op me door zijn bevlogenheid, analytisch vermogen en pragmatisme.
 
Een adequate internationale aanpak van internationaal terrorisme is gebaat bij een heldere definitie die voor zoveel mogelijk staten aanvaardbaar is. Zo’n definitie heeft betrekking op daders (sub-statelijke actoren die internationaal opereren), doelwitten (burgers en tijdens vredestijd of bij VN-operaties ook militaire objecten) en methoden (doden, gijzelen). De motieven en doelstellingen van de daders mogen volgens Arbatov geen rol spelen in de bepaling van wat onder de categorie van ‘internationaal terrorisme’ valt en wat niet.
 
Om al deze zware kost tijdens de week al wat te verwerken, was er iedere dag in het programma van 10.30-16.00 uur de gelegenheid om met elkaar de schitterende skipistes te verkennen. De interculturele dialoog ging daar – onder zeer gemoedelijke omstandigheden – verder, wat deze week tot een blijvende, indrukwekkende herinnering maakt. Meer informatie is te vinden op  www.isodarco.it
door Arthur Petersen

Laat een bericht achter