Nieuwe redactie

Waar tot voor kort Phil Smith (zie elders in dit nummer) en Johan van Klinken de Nieuwsbrief verzorgden, is de redactie nu uitgebreid met drie leden van Young Pugwash. We verwachten dat onze samenwerking inspirerende nieuwsbrieven zal opleveren.

Gaandeweg is de Nieuwsbrief van Pugwash Nederland uitgegroeid tot een contactblad dat een nieuw jasje verdient. Als nieuwe redactie bezinnen we ons op een nieuwe opmaak met een herkenbaar logo. We stellen ons graag open voor commentaar en suggesties en doen bij dezen alvast een voorstel:

We horen graag uw reacties! Van Jeffrey Boutwell ontvingen we een bericht dat de internationale Pugwash website ook een gedaantewisseling heeft ondergaan. Momenteel staan daar onder andere items op zoals het rapport van de Ammam workshop in Maart 2004, en een commentaar van voormalig Secretaris-Generaal George Rathjens.

Laat een bericht achter