“De grenzen voorbij”

In de vorige Nieuwsbrief werd door Koo van der Wal en Bob Goudzwaard een nieuw initiatief naar voren gebracht om na ‘Sharing the Planet’ een vervolg project te beginnen gericht op de veranderingen die genomen moeten worden met inachtneming van de randvoorwaarden verbonden aan het leven op een eindige planeet, met een eindige atmosfeer, met eindige mogelijkheden tot verkrijging van commerciële energie en met erkenning dat alle niet-menselijke levensvormen ook hun eigen recht op voortbestaan hebben.

Het specifiek eigene van de gestarte projectgroep is het multi-interdisciplinaire karakter met socio-economische economische en cultuur-maatschappelijke bijdragen binnen de harde randvoorwaarden vanwege objectieve natuurkunde en klimatologie en vanwege het respect voor ‘al wat leeft’. Vooreerst is het een met Pugwash verbonden project in een Nederlands kader strevend naar een publicatie of boek in de Nederlandse taal.

Laat een bericht achter