In memoriam: Ben Ter Veer

Ben ter Veer zette zich met ongekende energie in voor een vreedzame wereld. Hij begreep dat de strijd voor vrede op vele fronten gevoerd moet worden; rationeel met intelligente wetenschappelijke analyse zoals destijds op het Polemologisch Instituut van de Universiteit van Groningen, maar ook met grote persoonlijke inzet en bewogenheid zoals bij de massale demonstraties in Amsterdam en Den Haag tegen de plaatsing van kruisraketten in de jaren 1981 en 1983.

Hij overleed op 10 oktober van dit jaar in zijn woonplaats Onderdendam nabij Groningen, de stad waar hij verbonden was aan het Polemologisch Instituut als medewerker en bewonderaar van de hoogleraar volkenrecht B.V.A. Röling.

Ik heb Ben bij diverse gelegenheden ontmoet en met hem samengewerkt:

  • Bij polemologie met een INS experiment (Inter-Nation Simulation)
  • Op de Pugwash-konferentie van 1982 waar hij een presentatie gaf van het standpunt van Solidarinosz 
  • Bij de Stedeband Groningen – Murmansk, die mede op zijn initiatief tot stand kwam.

Van 1977 tot 1985 leidde hij het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) dat voorop ging in het verzet tegen de bewapeningswedloop. Het IKV en Pax Christi beschouwen hem als de voorloper in een proces dat ertoe leidde dat beide organisaties zich solidair verklaarden met oppositiebewegingen in Oost-Europa. Hij bedacht ook de ‘Vredesweek’. Bij dat alles schuwde hij niet voor prikkelende standpunten en steunde hij – anders dan de meeste IKV’ers – de VS-aanval op Irak in 1991. De uitspraak van paus Johannes Paulus II, dat oorlog nooit en te nimmer een middel mag zijn om konflikten op te lossen, vond hij maar onzin: “wij zijn toch blij dat we niet langer onder het nazisme leven?”.

Hij heeft in een groot aantal zaken betreffende de wereldvrede veel gedaan, maar toch op een bescheiden wijze. Zijn opvolgers zullen het moeilijk hebben om zijn inzet te evenaren.

door Hans Tolhoek
Oprichter Pugwash-Nederland

Laat een bericht achter