Publicaties en Lezingen

Wouter van Dieren;
De islamitische catastrofe;
Dagblad Trouw 26 februari 2005,
een aangepaste versie van een bijdrage aan de jaarvergadering van de Club van Rome in Helsinki, met als thema “Grenzen aan de onwetendheid”,

Bas de Gaay Fortman;
From dissociated hegemony towards embedded hegenomy: multilateralism as a by-product of American security concerns;
WG3, 54th Pugwash Conf., 4-9 Oct in Seoel

Geert Sanders zegt als voorzitter van de Rotary Club Groningen: “Veel dingen moeten nu uit het particulier initiatief komen. Op zichzelf is het best goed dat subsidies geen automatisme meer zijn. Maar er zijn kwetsbare groepen waar je echt niet op kunt bezuinigen” (Dagblad van het Noorden)

RIVM;
Kwaliteit en Toekomst,
Verkenning van duurzaamheid;
Sdu uitgevers 2004
Een uitgave waar ons lid Arthur Petersen zeer bij betrokken was

Bas de Gaay Fortman:
Rotary en Europa:
kompas en plaatsbepaling;
Rede bij het Congres “Rotary quo vadis” ter gelegenheid van een eeuw Rotary International, Santiago de Compostela, 20 mei 2005
De Europese idee, zo kunnen we concluderen, wint aan kracht in externe verbondenheid. Voor de Rotary idee is het niet anders; dat is al honderd jaar zo. Hier in Santiago de Compostela krijgen we zicht op de nieuwe kansen die er liggen in een verbinding van beide ideeën

Berma Klein Goldewijk:
Europees Grondwettelijk Verdrag; een richtingwijzer;
Raad van Kerken, Amersfoort (mei 2005)
Het motief voor Europese samenwerking blijft van kracht, namelijk om na een eeuw van tussen-statelijke oorlogen binnen Europa definitief de vrede te vestigen. Dit motief is de afgelopen 60 jaar op de proef gesteld door tal van binnen-statelijke conflicten in Europa. Alleen al het bestendigen van vrede kan voor iedere burger beslissend zijn om actief bij te dragen aan een positieve uitslag van het referendum in een voortgaande samenwerking naar een socialer en humaner, democratischer en duurzamer Europa

Bob Goudzwaard:
Neoliberalisme deugt van geen kant;
afgewentelde kosten keren als boemerang terug;
Fries Dagblad 30-05-2005,
Symposium in Drachten ter gelegenheid van de presentatie van het onderstaande boek “Een kwestie van kiezen”.

Bob Goudzwaard:
Leren van Ongerijmdheden, economen houden star vast aan oude denkbeelden;
in “Een kwestie van kiezen”,
onder redactie van P.A. de Vries;
Leeuwarden 2005

Johan van Klinken:
Duurzaamheid, samen met Al wat Leeft en Leven wil;
in “Een kwestie van kiezen”,
onder redactie van P.A. de Vries; Leeuwarden 2005

Laat een bericht achter