Jörn Harry: “Safeguards between technique and politics; Symposium European safeguards research and development (ESARDA)”, 22-23 Mei 2007

Boeken en publicaties

Jörn Harry was als medewerker van het Energieonderzoekcentrum (ECN) jarenlang betrokken bij Europese onderzoek­programma’s voor bewaking van nucleaire splijtstof. Als erelid van ESARDA schreef hij een belangrijke bijdrage voor het in de aanhef genoemde symposium in mei van dit jaar.
De geschiedenis van nucleaire beveiligingsmaatregelen verliest zich in een soort niemandsland tussen enerzijds natuurwetenschap en techniek en anderzijds de politieke besluitvorming. Het in 1945 gebruikte credo “Eén Wereld of Geen” is vandaag de dag nog evenzeer geldig. Vandaar dat Harry in zijn conferentie bijdrage stilstaat bij zijn ervaringen in het verleden, als van mogelijk belang voor het werken aan een betere toekomst.
Eens was er een bijna universele acceptatie dat non-proliferatie van kernwapens de voorbode moest zijn van een wereldwijde erkenning van de realiteit dat misbruik van nucleaire brandstof voor vreedzame energieopwekking proliferatie consequenties kan hebben. Vandaag de dag volgt men geheel andere benaderingen ter beheersing van de wapenproliferatie en divergeren de politieke keuzes van de uiteindelijk toch noodzakelijke controle op vreedzame toepassing van kernenergie. De oplossingen die vandaag worden voorgesteld schijnen alleen maar het genoemde credo van 1945 te bevestigen.
De relatie tussen techniek en politiek is er één van liefde en haat, of vertrouwen en betwijfelen. In deze spanningsvelden spelen nucleaire veiligheidwaarborgen een bemiddelingsrol.. Ze bieden een basis om uit waarneembare feiten rationaliteit in te brengen bij oprechte politiek: fair play tussen rationele techniek en politiek gevoel.
We hopen hier in een volgende Nieuwsbrief verder op in te gaan.

Laat een bericht achter