NAVO en het Nucleaire Non-ProliferatieVerdrag NPV

Deze maand vergaderden leiders van 26 landen in Bukarest over de toekomst van NAVO tegen een achtergrond van Amerikaans-Russische controverse over raketbases in Polen en Tsjechië en van de alsmaar moeilijker wordende situatie in Afghanistan. Pugwash had graag gezien dat de NAVO met nadruk en urgentie zich had geconformeerd met het NPV. Dit is duidelijk als U nog eens de Nieuwsbrief No.35 opslaat; met name de bijdrage aldaar van Bart van der Sijde.
Het is helaas nog zo dat de NAVO politiek niet overeenkomt met zowel de tekst als de geest van het NPV. Er zijn momenteel naar schatting 350 US kernwapens in Europa, in the UK en in de „niet-nucleaire“ landen Duitsland, Italië, België, Nederland en Turkije. Hun luchtmacht wordt regelmatig getraind in een kader van “nuclear sharing”, in strijd met NPV- art.I en II dat overdracht van kernwapens aan „niet-nucleaire“ landen verbiedt.
NPV-artikel VI eist dat alle landen in bezit van kernwapens deze wapens binnen redelijke tijd zullen afschaffen. Dit artikel is geschonden door het NAVO Strategic Concept van 1999 dat voorziet in handhaving van kernwapens in de voorzienbare toekomst.
Het is van groot belang dat de NAVO niet alleen haar nucleaire politiek verandert, maar ook dat ze zich conformeert aan het internationale recht vervat in VN-Charter art.2: “All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state.”

n.a.v. John Avery, Danish Pugwah Group
Zie verder: http://natobucharest.blogspot.com

Laat een bericht achter