Spannende weken voor Pugwash Conferentie 2009 Den Haag

Mogelijk komt de 58ste Pugwash Conferentie in april 2009 naar Nederland! De komende weken zal na een lange periode van voorbereiding duidelijk worden of het bestuur in staat is gebleken het begrote aandeel externe financiering rond te krijgen.

Tevens zal een extra beroep worden gedaan op leden en vrienden van Pugwash Nederland voor donaties ten behoeve van deze conferentie. Als de conferentie doorgaat, zal deze op zaterdag 18 april 2009 beginnen in Hotel Bel Air te Den Haag. Wij verwachten deelnemers van hoog niveau, we proberen onder anderen Nobelprijswinnaars als Mohamed ElBaradei en Kofi Annan naar Den Haag te krijgen.

Voorafgaand aan de Pugwash Conferentie zal een Pugwash Workshop over kernwapenarsenalen plaatsvinden met ministers en staatshoofden onder de beoogde deelnemers. De resultaten van de workshop zullen verder besproken worden in de grote conferentie. Ook zal zoals gebruikelijk een voorconferentie van International Student/Young Pugwash plaatsvinden.

Uiteraard zal een excursie naar het Vredespaleis deel uitmaken van de Pugwash Conferentie in Den Haag.
Uiteraard zal een excursie naar het Vredespaleis deel uitmaken
van de Pugwash Conferentie in Den Haag.

Het is gebruik dat de verschillende landenorganisaties binnen Pugwash bij toerbeurt de jaarlijkse tot (inmiddels) tweejaarlijkse Pugwash conferentie organiseren. Nederland organiseerde de 30e conferentie in Breukelen in 1980. Nu is Pugwash Nederland ‘aan de beurt’ voor de 58ste conferentie. Deze conferentie is in het bijzonder van belang vanwege de gesprekken die plaats zullen vinden in besloten kring tussen invloedrijke spelers rond het Non-proliferatie Verdrag (NPV), die in 2010 aan een review wordt onderworpen. Tevens viert Den Haag in 2009 het Hugo de Groot-jaar. Binnen de Pugwash conferenties wordt, onder andere via discussies over het internationale recht, een unieke verbinding gelegd tussen humansecurity en state security.

De volgende Nieuwsbrief is gepland om voorafgaand aan de conferentie te verschijnen. Het bestuur wil met de conferentie proberen media-aandacht in Nederland voor Pugwash en haar thematiek te genereren. Voor het laatste nieuws verwijzen onze internetsite.

Door Arthur Petersen

Laat een bericht achter