De Mens als Maat – Afscheidsrede van Ton Schoot

Op 12 januari beëindigde Pugwash-lid Ton Schoot Uiterkamp zijn hoogleraarschap in de milieukunde aan de universiteit van Groningen; althans formeel.

Het zou niet anders kunnen dan dat hij zich vitaal blijft zich bewegen in de bruisende omgeving van IVEM, het door hem aan de RUG opgebouwde Instituut voor Energie en Milieukunde. Daar blijven hij en zijn betrokken medewerkers worstelen –toekomstgericht- met de vragen omtrent een eindige aarde waarop steeds meer mensen komen, die steeds rijker proberen te worden en die steeds meer wensen hebben.

De bovengenoemde titel “De Mens als Maat” herinnert aan een oude Griekse wijsheid dat de mens de maat is van alle dingen.

Nieuwsbrief_2009_april_Page_6_Image_0002Maar “Maat” is hier niet alleen “maatstaf”, maar ook makker en metgezel in een maatschappij die met een industriële revolutie het holoceen verliet en het anthropoceen (term van TSU) binnentrad. Een maatschappij die de planeet verandert in hot, flat and crowded. Hij besluit op zijn Gronings: “Houd maat en houd vol”.

De afscheidsrede is nu te downloaden via onze internetsite.

Laat een bericht achter