Hoogtepunten uit het programma van de hoofdconferentie (vrijdag 17 april – maandag 20 april)

Symposium on next steps in nuclear disarmament
De eerste dag van de conferentie staat volledig in het teken van kernontwapening met het symposium “Next steps in nuclear disarmament”.

Na een kort welkomstwoord door Jayanta Dhanapala, voorzitter van de Pugwash Conferences, Paolo Cotta-Ramusino, Secretary General, en onze eigen Bob van der Zwaan, lid van Pugwash Council, zal de conferentie van start gaan.

Ambassadeur Sergio Duarte, de VN Hoog Vertegenwoordiger voor ontwapening en Ambassadeur Hans Blix, voormalig directeur-generaal van het Internationaal Atoomagentschap en voorzitter van de Massavernietigingswapenscommissie, zullen spreken over kernontwapening en de levenskracht van het non-proliferatieverdrag.

In de volgende sessie zullen ambassadeur Grigory Berdennikov van de Russische Federatie en Dr. Rose Gottemoeller (TBC) spreken over het wederopstarten van ontwapeningsgesprekken tussen de VS en Rusland.

Bij de lunch zullen de deelnemers worden toegesproken Dr. Tibor Toth, directeur van de verdragsorganisatie voor het verdrag voor het volledige verbod op kernproeven (CTBTO), over de inwerkingtreding van dat verdrag.

Kernontwapening is niet alleen een zaak van de VS en Rusland. Ambassadeur Hu Xiaodi (China), Sir Malcolm Rifkind (UK) en Gerard Errera (Frankrijk, TBC) zullen spreken over kernontwapening voor alle kernwapenstaten.

Vervolgens zal het perspectief van de niet-kernwapenstaten over kernontwapening worden toegelicht door Hon. Amr Mousa (Secretaris Generaal van de Liga van Arabische Staten) en staatssecretaris Espen Barth-Eide (Noorwegen).

In “Nuclear Disarmament Beyond the NPT” zullen Jennifer Simons (Canada), Mohammed Shaker (Egypte), Talat Masood (Pakistan), Satish Nambiar (India), Rebecca Johnson (Verenigd Koninkrijk) en Sverre Lodgaard (Norwegen) in een paneldiscussie ingaan op kernontwapening die verder gaat dan het non-proliferatieverdrag voorschrijft.

De laatste voordracht van de dag zal worden gegeven door William Perry, voormalig VS minister van defensie, over nieuwe mogelijkheden voor kernontwapening.

De slotbeschouwing zal worden gehouden door Minister van Buitenlandse zaken Maxime Verhagen.

De dag wordt afgesloten met een receptie in het Gemeentemuseum, aangeboden door burgemeester van Aartsen.

Plenary-panel 1: Nuclear energy & Climate change
Op zaterdag 18 april gaat de dag van start met een panelsessie over kernenergie en klimaatverandering.

De panelleden van deze sessie zijn Tatsu Suzuki, Allison Macfarlane en Bob van der Zwaan. Vervolgens is het woord aan Paolo Cotta-Ramusino voor het jaarlijkse rapport van Secretaris Generaal. De middag is volledig gewijd aan de werkgroepen, die zich in parallelle sessies zullen beraden over hun respectieve aandachtsgebieden.

Nieuwsbrief_2009_april_Page_8_Image_0001

Strangest Dream –Film
’s Avonds zal de film “The Strangest Dream” zijn Nederlandse première beleven. Deze documentaire van Canadese regisseur Eric Bednarski vertelt het verhaal van Joseph Rotblat, en de geschiedenis van nucleaire bewapening en van de Pugwash Conferences on Science and World Affairs.

Als mede-oprichter van Pugwash, probeerde Rotblat de nucleaire proliferatie probeerde stop te zetten. Nucleair fysicus Joseph Rotblat werd als een verrader en spion gebrandmerkt nadat hij zich van het Manhattan Project gedistantieerd had. Met hulp van Bertrand Russell, creëerde hij een moderne vredesbeweging en wist hij uiteindelijk de Nobelprijs voor de Vrede te winnen.

De film neemt ons mee vanaf de locatie van de eerste nucleaire test, in New Mexico, naar Caïro, waar hedendaagse Pugwash wetenschappers elkaar ontmoeten in het kader van de nucleaire proliferatie, en Hiroshima, waar we de overlevenden van de eerste atoomaanval ontmoeten.

Door interviews met tijdgenoten van Rotblat, leden van de Pugwash beweging en gepassioneerde publieke figuren, toont de Strangest Dream de hernieuwde dreiging van nucleaire wapens, en biedt het tegelijkertijd hoop door het voorbeeld van moreel betrokken wetenschappers en burgers.

Plenary-panel 2: on the situation in Afghanistan
De volgende dag begint de conferentie met een paneldiscussie over de situatie in Afghanistan.

De sprekers worden nog bekendgemaakt. De rest van de dag is gewijd aan de werkgroepen, die zich in parallelle sessies zullen beraden over hun respectieve aandachtsgebieden.

Plenary: Dorothy Hodgkin lecture
Op 20 april, de laatste conferentiedag, hebben de werkgroepen nog even de mogelijkheid om de laatste zaken af te handelen voordat begonnen wordt aan de jaarlijkse Dorothy Hodgkin lecture die dit jaar verzorgd zal worden door Hon. Sherry Rehman (Pakistan).

Bij de lunch zullen de deelnemers worden toegesproken door R. Pfirter, Directeur Generaal van de organisatie voor het verbod op chemische wapens (OPCW).

Plenary: Presidential address
Na de lunch is het tijd voor de voorzitterstoespraak die gehouden zal worden door J. Dhanapala, president van Pugwash.

Plenary-panel 4: Conflict resolution, Peace building and Justice
De laatste panelsessie wordt samen met Oxfam/Novib en Cordaid verzorgd, en zal gaan over conflictresolutie, gerechtigheid en het bouwen aan vrede.

Hoogtepunten uit het programma van de ISYP conferentie
(woensdag 15 april – donderdag 16 april)
Ter gelegenheid van de 58e Pugwash Conference on Science and World Affairs “rechtvaardigheid, vrede en nucleaire ontwapening”, organiseert International Student / Young Pugwash (ISYP) een internationale conferentie met als titel “Back to the Future – Core Dimensions of Nuclear Power and Nuclear Weapons”, waaraan studenten en jonge onderzoekers uit de hele wereld deel zullen nemen.

De conferentie zal, uit een kritisch en interdisciplinair perspectief, de belangrijkste dimensies van kernenergie en nucleaire wapens aan het begin van de eenentwintigste eeuw beschouwen. De wereld van vandaag is anders dan het was tijdens de Koude Oorlog. De jonge generatie moet aantonen dat wij in staat zijn om na te denken over nucleaire kwesties op een nieuwe manier door het aanpakken van de kritische problemen van het duaal gebruik van nucleaire technologie in de 21ste eeuw.

De conferentie zal zich richten op de volgende vijf fundamentele dimensies van de problématique:

1. Atomen voor Vrede? Wereldwijde groei van kernenergie tegen de risico’s van proliferatie van kernwapens

2. Human and Environmental Health Risks van nucleaire technologie: energie & klimaat veiligheid versus de menselijke gezondheid- en milieu-risico’s

3. Het nucleaire non-proliferatie regime: samenwerking versus confrontatie en de toekomst van de proliferatie

4. Verminder, hergebruik, recycle: regelingen voor verlaging versus regelingen voor afschaffing van kernwapens

5. Het opblazen van de terroristische massavernietigingswapens-dreiging: feiten en fictie van de terroristische MVW dreiging

De conferentie zal aanvangen met een plenaire sessie waarin de organisatie, doelen, missie en projecten van International Student/Young Pugwash worden toegelicht. Daarna worden de deelmers ingedeeld in werkgroepen. De werkgroepen vergaderen in parallelle sessies waarin de papers van de deelnemers worden bediscussieerd.

’s Avonds is er een receptie en diner in het oude stadhuis van Delft, waaraan ook de leden van Pugwash Council zullen deelnemen. De deelnemers worden verwelkomd door wethouder Lian Merkx.

Op de tweede dag zullen ’s ochtends eerst de werkgroepen weer bij elkaar komen om hun werk voort te zettern. ’s Middags is het tijd voor het jaarlijkse Sir Joseph Rotblat Symposium dat dit jaar verzorgd zal worden door de president van de Pugwash Conferences on Science and World Affairs, Jayantha Dhanapala en zal worden gemodereerd door Alan McGowan, voorzitter van Student Pugwash USA.

Na het symposium zullen de deelnemers zich begeven naar de laatste plenaire sessie waar de discussies van beide working groups zullen worden geïntegreerd. Benjamin Rusek, voorzitter van de ISYP board, zal de conferentie sluiten.

Sir Joseph Rotblat Symposium door Pugwash President Jayantha Dhanapala
Dit jaar zal de ISYP-conferentie plaatsvinden tegen de achtergrond van een buitengewone uitdaging.

Het doel van de ISYP conferentie is om het verleden, het heden en de toekomst van kernenergie en nucleaire wapens in te verkennen en als jongere generatie te laten zien dat we in staat zijn om na te denken over nucleaire kwesties op een nieuwe manier die past bij een wereld die vandaag anders is dan tijdens de Koude Oorlog.

We hebben Pugwash president Jayantha Dhanapala bereid gevonden om het jaarlijkse Sir Joseph Rotblat symposium te verzorgen, zodat een jonge generatie geïnspireerd kan worden door zijn de brede expertise en invloedrijk leiderschap op het gebied van nucleaire non-proliferatie, ontwapening en internationale veiligheid.

In het bijzonder zal tijdens dit symposium aandacht worden geschonken aan: de rol en de ervaringen van dr. Dhanapala tijdens de 1995 NPT Review Conference en de bijbehorende verlengingsconferentie; de huidige stand van het mondiale nucleaire non-proliferatie regime; en de rol die de jongere generatie kan spelen, niet alleen in het confronteren van de uitdagingen aan dit regime, maar ook in de versterking van deze rol en het vormgeven van haar toekomst

Het Sir Joseph Rotblat symposium zal plaatsvinden van 14:00 – 16:00 op 16 april in het Carlton Beach hotel. Dr. Alan McGowan, voorzitter van Student Pugwash USA zal optreden als moderator.

Voor dit evenement zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor leden en vrienden van Pugwash Nederland. U kunt zich aanmelden via bureau@pugwash.nl.

Participatie van leden en vrienden aan de conferenties
De leden en vrienden van Pugwash Nederland kunnen op verschillende manieren bij de conferentie deelnemen aan de conferentie. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden daartoe.

Een zeer klein aantal leden is uitgenodigd om deel te nemen aan de plenaire sessies én de werkgroepen van de Pugwash-conferentie. Dit zeer kleine aantal genodigden heeft te maken met een beperkt aantal plaatsen;

Alle leden zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de welkomstreceptie met burgemeester Van Aartsen in het Gemeentemuseum in Den Haag, op vrijdag 17 april om 20.00 uur (toegankelijk vanaf 19.45 uur).

De leden van Pugwash Nederland hebben als waarnemer toegang tot alle open én gesloten plenaire sessies. De parallelle werkgroepsessies zijn echter -met name vanwege de capaciteitsrestricties- niet toegankelijk.

Vrienden van Pugwash Nederland zijn welkom bij de open plenaire sessies. Dit zijn de Dorothy Hodgkin lezing, de filmpremière en de presidentiele toespraak van dhr. Dhanapala, en de sessie georganiseerd in samenspraak met Cordaid en Oxfam-Novib.

Indien u wilt deelnemen aan de receptie of een van de plenaire sessies, dan ontvangen wij ontvangen van tevoren graag uw aanmelding via bureau@pugwash.nl. Op de website van Pugwash Nederland (www.pugwash.nl) kunt u lezen welke sessies voor u interessant zijn. Bij binnenkomst in het hotel, kunt u bij onze ontvangstruimte uw naamplaatje ophalen.

Wij maken u er op attent dat het Joseph Rotblat symposium in het Carlton Beach hotel zal plaatsvinden, en de sessies van de hoofdconferentie in hotel Bel-Air. Op onze website kunt u de adresgegevens terugvinden.

Laat een bericht achter