Internationale Pugwash Conferentie 2009: Veelbelovend IJkpunt en Concreet Signaal

De 58 Internationale Pugwash Conferentie in Den Haag van 17-20 april is een veelbelovend ijkpunt en een concreet signaal van een nieuwe internationale koerswending.

President Karzai van Afghanistan (links) groet de Iraanse Minister Mohammad Mehdi Akhondzadeh (rechts) bij aanvang van de Afghanistan conferentie in Den Haag.  Foto: Cynthia Bol
President Karzai van Afghanistan (links) groet de Iraanse Minister Mohammad Mehdi Akhondzadeh (rechts) bij aanvang van de Afghanistan conferentie in Den Haag.
Foto: Cynthia Bol

De conferentie deelt de aura van een nieuwe strategie, en een dynamische politieke en diplomatieke inzet op verschillende fronten. De Afghanistan Summit in Den Haag; de G20 over de economische crisis in Londen; de Navo top in Straatsburg; de Europese top in Praag; de Pakistan conferentie in Tokyo – het zijn allemaal manifestaties, al dan niet succesvol, van een hernieuwde en brede politieke inzet na het aantreden van Barack Obama.

De Amerikaanse regering spreekt niet langer van een ‘global war on terror.’ De gevangenis voor terreurverdachten in Guantánamo Bay zal worden gesloten. De schade die is toegebacht aan het intenationaal recht met de invasie in Irak wordt aangepakt. Doelen van militaire interventies worden scherper omlijnd en gekoppeld aan een humaner veiligheidsbeleid, met civiele, diplomatieke en ontwikkelingsgerichte inspanningen. Er komt een breed gecoördineerd, regionaal en strategisch focus op de wederopbouw van Afghanistan, met steun van omringende landen als Pakistan.

Er zijn nieuwe diplomatieke doorbraken in de richting van Iran. Meningsverschillen moeten opzij worden gezet om een oplossing te vinden voor de wereldwijde economische recessie. En er tekent zich een nieuwe politieke ruimte af voor een internationale consensus over volledige nucleaire ontwapening, universeel toezicht op nucleaire installaties, en sluitende internationale controle op het gebruik van kernenergie. De plenaire sessies tijdens de komende Internationale Pugwash Conferentie blijven boeien van de eerste tot de laatste dag.

Op de eerste dag zijn er sprekers als Sergio Duarte, Hoge VN Vertegenwoordiger voor Ontwapening; Hans Blix, voormalig hoofd van het Internationaal Atoomenergie Agentschap en van de Inspectiecommissie van de VN; en William Perry, die onder Bill Clinton Staatssecretaris van Defensie was.

Op de laatste dag, in het slotpanel opgezet met Oxfam/Novib en Cordaid, onder voorzitterschap van de Noor Sverre Lodgaard, spreken Richard Goldstone, Zuid-Afrikaans rechter en voormalig Hoofdaanklager van het Joegoslavië en het Rwanda Tribunaal; Ruud Lubbers, Minister van Staat; en zijn genodigd Jan Egeland, voormalig VN-Ondersecretaris-Generaal van Humanitaire Zaken; Joris Voorhoeve, lid van de Raad van State en eerder Minister van Defensie, en anderen.

De Pugwash conferentie, met deelnemers uit Westerse en vooral ook niet-Westerse landen als Iran, Irak, Israel, Palestina, Koeweit, Libanon, Oman, Syrië, Afghanistan, Pakistan, India, China, Japan, Noord Korea, Zuid Korea, Vietnam, Sri Lanka, en ook Sierra Leone en Somalië, brengt een ongekende kans tot verrassende beleidsaanbevelingen. Die markeren en ijken de nieuwe openingen, geven een signaal af van een nieuw politiek klimaat, en zijn in de huidige setting ook nog eens concreet te realiseren.

Voor verdere programmadetails verwijzen wij u naar onze internet site. www.pugwash.nl

door Berma Klein Goldewijk,
Vice-voorzitter en Secretaris Pugwash Nederland

Laat een bericht achter