Senior Parlementaries VK dringen aan op multilaterale ontwapening

Op 29 oktober 2009 hebben parlementariërs van het Verenigd Koninkrijk een Top Level Group opgericht ter bevordering van multilaterale ontwapening en non-proliferatie. Deze unieke groep is formeel gelanceerd in de aanwezigheid van diverse ambassadeurs, een voormalige VNsecretaris- generaal voor Ontwapening, en vertegenwoordigers uit het veld van nucleaire diplomatie.

De Top-Level Group is een initiatief van parlementariër en voormalig staatssecretaris Des Browne. De groep bestaat uit voormalige ministers van buitenlandse zaken en defensie en senior parlementariërs uit het Verenigd Koninkrijk, en willen bij elkaar komen voor de bevordering van multilaterale nucleaire ontwapening en non-proliferatie. De individuele leden van de groep hebben grote invloed in de politieke arena en willen deze aanwenden om de politiek in Europa en de Verenigde Staten tot concrete resultaten te stimuleren.

Des Browne, initiatiefnemer van de Top Level Group, met Pugwashites Sandra Butcher, Paolo Cotta Ramusino, Sverre Lodgaard, John Finney en Jeffrey Boutwel
Des Browne, initiatiefnemer van de Top Level Group, met Pugwashites Sandra Butcher, Paolo Cotta Ramusino, Sverre Lodgaard, John Finney en Jeffrey Boutwel

Om tot concrete resultaten te komen wil de groep de kwaliteit van het parlementaire debat verhogen door het organiseren van een reeks van debatten in het House of Commons en de House of Lords, en ontmoetingen met prominente besluitvormers. Deze debatten, publieke informatieverstrekking, en een gecoördineerde aanwezigheid op de belangrijkste vergaderingen en conferenties in de komende maanden zullen voortbouwen op de aangegeven doelstellingen van de Britse regering.

De bijeenkomsten en media-aandacht biedt de groep de gelegenheid om het standpunt uit te dragen dat multilaterale nucleaire ontwapening en nonproliferatie een wereldwijde kwestie is. De urgentie van deze problematiek wordt verhoogd wanneer zij gezien wordt in de context van de naderende 2010 Non-Proliferation Treaty Review Conference en de gepercipieerde mislukking van de in 2005 gehouden NPT Review Conference.

De totstandkoming van de groep betekent een unieke impuls aan zowel binnenlandse maar ook internationale belangenbehartiging. De groep wil bijvoorbeeld bijdragen aan de ontwikkeling van een netwerk met vergelijkbare parlementaire groepen in heel Europa.

“De nieuwe Top-Level Group belichaamd een visie van een wereld vrij van nucleaire wapens en komt met praktische suggesties over de wijze waarop we dichter bij dat doel kunnen komen in een wereld van complexe en interactieve uitdagingen.” Aldus Pugwash-secretaris-generaal Paolo Cotta-Ramusino. “Pugwash”, zo zegt hij verder, “staat klaar om met deze nieuwe organisatie samen te werken in het creëren van mogelijkheden voor het nemen van deze beslissingen in deze urgente kwesties.”

Naast de debatten en de beoogte samenwerkingsverbanden wil de groep wil een belangrijke bijdrage leveren aan de voorgestelde ratificatie van de Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) door de Verenigde Staten; en wil pleiten voor het Fissile Material Cut Off Treaty (FMCT). De groep heeft zich de opdracht gegeven ervoor te zorgen dat politici in de VS, van alle politieke overtuigingen, geen enkele twijfel hebben over de standpunten van hun bondgenoten inzake extended deterrence, tactical nuclear weapons, de Comprehensive Test Ban Treaty en de Fissile Material Cut-Off Treaty.

“Er lijkt een groeiende consensus dat een wereld zonder kernwapens, het soort wereld is waarin we willen leven, Dat denken is geculmineerd in de toespraak van President Obama in Praag, maar heeft zijn wortels in het initiatief van Shultz, Perry, Kissinger en Nunn en de toespraak van Margaret Beckett op de Carnegie Endowment.[…] Ik denk dat het veranderen van de militaire strategieën van de landen die beschikken over nucleaire wapens en de defensieve allianties waarin zij betrokken zijn, een noodzakelijke voorloper van de verandering is en niet een gevolg ervan. Maar we moeten begrijpen dat het noodzakelijk is om landen ervan te overtuigen dat ze dat kunnen doen en op hetzelfde moment veilig blijven.” Een gezaghebbende Europese stem biedt de positie van de Amerikaanse president Barack Obama ook ondersteuning.

Alhoewel alle leden van deze groep geloven in een wereld zonder nucleaire wapens, zijn zij het erover eens dat dit slechts stapsgewijs kan worden bereikt.

Zie ook: www.toplevelgroup.org

door Rens de Man

Laat een bericht achter