Welvaart Zonder Groei

Bijna tien jaar geleden, van 12 tot 14 juni 2002, organiseerde Pugwash Nederland in Groningen het Symposium “Sharing the Planet : Population – Consumption – Species“. Het Symposium, gehouden aan de vooravond van de World Summit on Sustainable Development in augustus 2002 in Johannesburg, eindigde met het Groningen Manifesto.

Het Manifesto werd uiteindelijk een belangrijke bijdrage van Pugwash Nederland aan de World Summit. De eerste twee artikelen van het Manifesto luidden in verkorte vorm:

1. Sustainability is an essential condition for development in a secure and peaceful world […] New structures are needed in which economy, ecology, social justice and governance are connected […]
2. There is a lack of public awareness as to the inescapable limits of the planet’s resources, including land, water and energy sources […] It must become clear to all that endless growth in consumption is at loggerheads with a sustainable future [….]

Thans is het eind 2011 en staan we aan de vooravond van de United Nations Conference on Sustainable Development Rio+20 die gehouden wordt van 20-22 juni 2012 (zie ook www.earthsummit2012.org). Kortom voldoende redenen voor Pugwash Nederland en Studium Generale Groningen om Tim Jackson, de auteur van het boek “Prosperity Without Growth”, voor een bezoek uit te nodigen.

Nieuwsbrief_2011_november_Page_09_Image_0001Jackson is hoogleraar “sustainable development” aan de Universiteit van Surrey in Guildford UK. Hij leidt een groep onderzoekers in een groot meerjarig project RESOLVE (Research Group on Lifestyles, Values and Environment). Tijdens dit project was hij ook Economics Commissionair bij de UK Sustainable Development Commission. Zijn ervaringen bij die UK Commission en het onderzoek bij RESOLVE vormden het uitgangspunt voor het boek “Prosperity Without Growth: Economics for a Finite Planet“. In de economische literatuur is zo’n titel heel opmerkelijk en naar Jackson’s mening had vòòr de crisis van 2008 in de UK geen economisch georiënteerd boek kunnen verschijnen met “without growth” in de titel. Sinds het verschijnen van het boek in 2009 is het al in meer dan 12 talen vertaald. De Nederlandse vertaling verscheen in 2010 onder de titel “Welvaart Zonder Groei”.

In zijn boek laat Jackson zien dat ontwikkeling weliswaar essentieel is voor armere landen maar dat niet-aflatende economische groei en toename van de consumptie in ontwikkelde landen weinig bijdraagt aan menselijk geluk en daar zelfs strijdig mee kan zijn.
In 2050 zal de planeet meer dan 9 miljard consumenten tellen. De ecosystemen die de wereld economieën ondersteunen zullen als gevolg daarvan grote schade ondervinden. Dit alles wijst op de noodzaak om over te schakelen op andere productie- en consumptiepatronen die wel passen bij een duurzame omgang met een eindige planeet. Tim Jackson geeft op een geloofwaardige en realistische wijze aan hoe dat kan.

Het bezoek van Tim Jackson vond plaats op 18 oktober 2011. Het begon met een levendig middagseminar o.l.v. Arthur Petersen, Pugwash Nederland, met een 40 tal deelnemers (vooral RUG studenten Energy and Environmental Studies) . Het werd gevolgd door een publiekslezing van Tim Jackson in de Aula van de RUG voor ruim 250 enthousiaste deelnemers.

Naschrift redactie:
Diegenen die de lezing gemist hebben kunnen op TED.com een lezing van Tim Jackson (Engelstalig) terugkijken.

– Ton Schoot Uiterkamp en Johan van Klinken
Pugwash Nederland nieuwsbrief november 2011

Referenties:
1. Tim Jackson (2010), Welvaart Zonder Groei, Jan van Arkel, Utrecht. ISBN 9789062244942
2. Tim Jackson (2009), Prosperity Without Growth, Earthscan, London. ISBN 978184407 8943
3. Bob van der Zwaan and Arthur Petersen eds (2003), Sharing the Planet, Eburon Publishers, Delft. ISBN 9051669860

 

Laat een bericht achter