Sprekende Leden – Rens Willems

Rens Willems hoopt binnenkort te promoveren op een proefschrift over veiligheidsvoorziening in postconflict gebieden en is sinds kort penningmeester van Pugwash Nederland.

Nieuwsbrief_2012_oktober_Page_05_Image_0001Wie is Rens?
Ik ben op 7 september 1983 geboren in Den Haag. Tijdens mijn schoolperiode heb ik vervolgens in Delft gewoond. Na mijn VWO te hebben afgerond ben ik begonnen aan de studie Werktuigbouwkunde aan de TU in Delft, maar in de wiskunde lag mijn interesse toch niet. Na een paar maanden in Zuid Afrika op een school te hebben gewerkt ben ik vervolgens Communicatie en Informatiewetenschappen gaan studeren aan de Universiteit Utrecht. Een half jaar daarvan heb ik international relations gestudeerd aan de University of Mississippi in de VS, en tevens heb ik de Minor Conflict Studies gevolgd in Utrecht. Mijn interesse voor internationale veiligheidsvraagstukken groeide gestaag, en ik besloot mij aan te melden voor de MA Conflict Studies and Human Rights van het Centrum voor Conflict Studies aan de Universiteit Utrecht. Ik heb toen stage gelopen bij IKV Pax Christi bij departement ‘Veiligheid en Kleine Wapens’. Hier deed ik een verkennend onderzoek naar ontwapening, demobilisatie en re-integratie (DDR) programma’s, inclusief veldonderzoek in Zuid Soedan en in 2008 ben ik cum laude afgestudeerd.

Na een korte tijd werkzaam geweest te zijn bij IKV Pax Christi ben ik vervolgens aan de slag gegaan als onderzoeker bij het Centrum voor Conflict Studies. Binnen het toenmalige Peace, Security and Development Network (PSDN) deed ik binnen de werkgroep ‘community-based security and disarmament, demobilization and reintegration in fragile states’ onderzoek naar ontwapeningsprogramma’s, reïntegratie van oud-strijders, de hervorming van de veiligheidssector en veiligheid op lokaal niveau. Hiervoor deed ik onderzoek in de Democratische Republiek Congo, Burundi en Zuid Soedan. Op basis van dit project heb ik tevens mijn promotieonderzoek gedaan en een proefschrift geschreven, dat is getiteld: “The Dynamics of Security Provision in the Aftermath of War. How international efforts to contribute to security in post-settlement countries relate to national and local perceptions and practices of security.” In dit proefschrift onderzoek ik de dynamiek van veiligheidsvoorziening in gebieden waar net een vredesakkoord is gesloten. Specifiek wordt er gekeken hoe internationale inspanningen om te bouwen of bij te dragen aan de veiligheid in de hybride politieke context van postconflict gebieden zich verhouden tot nationale en lokale percepties en praktijken van veiligheid. Ik ben nu net klaar met mijn proefschrift en kijk uit naar een nieuwe en uitdagende functie in het vakgebied van vrede en veiligheid.

Hoe werd je actief bij Pugwash?
In 2011 werd ik benaderd door mijn promotor, Georg Frerks, of ik geïnteresseerd was lid te worden van Pugwash en om actief te worden binnen werkgroep 1 “Wereldvrede en veiligheidsvraagstukken”. Tevens werd ik gevraagd of ik als promovendus bestuurslid wilde worden. Daar ben ik met veel genoegen op ingegaan, en kort erna werd ik gevraagd om het penningmeesterschap op te nemen.

Wat zijn je verwachtingen?
Ik zie mijn lidmaatschap als een mooie kans om mij in te zetten voor mondiale problemen. Mijn motivatie voor het werk dat ik doe is gemotiveerd door een grote interesse in gewapende conflicten, interventies en internationale politiek. Maar daarnaast is er ook een ideologische motivatie. Pugwash is een organisatie die zowel nationaal als internationaal invloed weet uit te oefenen. Tevens worden er initiatieven opgezet die de hoge ambities om op een positieve wijze bij te dragen aan complexe mondiale problemen concreet maken. Pugwash biedt mij de kans om daar aan mee te werken.

Hoe draagt jouw werk bij aan Pugwash en vice versa?
De afgelopen paar jaar heb ik onderzoek gedaan naar internationale pogingen om bij te dragen aan de veiligheidsvoorziening in postconflict gebieden. Met deze vakspecifieke kennis en mijn ambities om mij verder in te zetten in het vakgebied vrede en veiligheid hoop ik een bijdrage te kunnen leveren binnen werkgroep 1 en andere activiteiten die door het bestuur zullen worden uitgezet. Verder zie ik mijn lidmaatschap van Pugwash als een mooie kans om mijn kennis over mondiale veiligheidsvraagstukken te verbreden en andere geïnteresseerden te leren kennen. Daarnaast hoop ik bij te kunnen dragen aan de verjonging van Pugwash door collega’s voor de organisatie te interesseren.

-Redactie
Pugwash Nieuwsbrief oktober 2012

Laat een bericht achter