Ter herinnering: Jan Gerbrandy (1934-2013)

Midden juni 2013 overleed Dr J.L.F. (Jan) Gerbrandy, lid van Pugwash sinds 1997. Gerbrandy studeerde biologie in Utrecht en Amsterdam en hield zich van 1962 – 1996 als wetenschapper vooral bezig met de bescherming tegen biologische wapens met alles wat daarbij komt kijken, zoals het kennis vergaren over potentieel gevaarlijke agentia.

Dat werk deed hij voornamelijk op het Medisch-Biologisch Laboratorium van TNO in Rijswijk. Gerbrandy participeerde in twee BW inspecties van UNSCOM (Irak). Hij nam als expert namens Nederland ook deel aan Toetsingsconferenties van het Verdrag tot Verbod van Biologische Wapens, en aan daarmee verbonden werkgroepen, waar hij een zeer gewaardeerde inbreng had. Gerbrandy was ook regelmatig betrokken bij de internationale Pugwash expert-bijeenkomsten over biologische en chemische wapens, meestal in Genève maar later ook wel in Den Haag. Ik heb bij dergelijke gelegenheden Jan leren kennen als een rustig, bijzonder sympathiek mens met een brede belangstelling voor allerlei aspecten van de moderne maatschappij. En hij heeft zijn steen bijgedragen aan een veiliger wereld!

Arend J. Meerburg

Laat een bericht achter