ALV Pugwash Nederland

Convocaat 
Algemene Leden Vergadering Pugwash Nederland (ALV 2015)

De ALV wordt voorafgegaan door een lezing:
Westerse Veronachtzaming van Rusland en de Crisis in de Oekraïne:
De Kwestie van Realpolitik

door
Dr. Tom Sauer, Associate Professor Internationale Politiek, Universiteit Antwerpen
(lid Pugwash Nederland)

Donderdag 17 december 2015
17.00u – 21.30u

Locatie:
SE7EN (= SEVEN 7), Restaurant & Vergaderzalen
Vergaderzaal 5
Mariaplaats 7
3511 LH Utrecht
Tel. 030-2318084
W: www.sevenutrecht.nl

De lezing en discussie zijn in het Nederlands.
De agenda en stukken worden u een week tevoren digitaal toegestuurd.

Het Convocaat 2015 treft u in de bijlage, waar tevens een routebeschrijving is opgenomen. Ook treft u hier een bijlage met Sauers artikel ‘Nuclear Weapons and the Humanitarian Approach’ (ter kennisname).

Tijden:
17:00 tot 18:00 Huishoudelijke punten van de ledenvergadering
18:00 tot 18:30 Pauze (met soep en een hapje)
18:30 tot 19.30 Keynote speech Dr. Tom Sauer, Westerse Veronachtzaming van Rusland
19.30 tot 20.30 Discussie
20:30 tot 21.30 Ontmoeting en Borrel (tevens gelegenheid tot nader gesprek met Tom Sauer)

We zien uit naar een hele goede opkomst! Zegt het voort.

Met hartelijke groet,
Dr. Berma Klein Goldewijk, Vice-voorzitter en Secretaris Pugwash Nederland

Download (PDF, 198KB)

Laat een bericht achter