Pugwash Nederland geconsulteerd voor advies aan de regering over de toekomst van kernwapens

Op 30 mei 2018 woonde een delegatie van Pugwash Nederland in Den Haag een hoorzitting bij van de Commissie voor Vrede en Veiligheid. Deze is op verzoek van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) belast met de voorbereiding van een advies aan de regering over de toekomst van kernwapens en m.n. het nucleaire beleid van de NAVO (zie adviesaanvraag van de regering). Door middel van de hoorzitting werd aan civil society in Nederland de gelegenheid geboden zich ter zake uit te spreken. Aan deze consultatie werd eveneens deelgenomen door PAX, het Rode Kruis en de NVMP-Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken.

Alle aanwezige organisaties hebben gepleit voor nucleaire ontwapening en suggesties gedaan over hoe Nederland hiernaartoe zou kunnen werken. Sommigen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om van tevoren een schriftelijke stellingname in te sturen. Deze bijdragen zijn via onderstaande links te downloaden:

Download (PDF, 493KB)

Laat een bericht achter