In Memoriam: Edy Korthals Altes (1924 – 2021), Erelid van Pugwash Nederland

Op 25 december 2021 is Edy Korthals Altes van ons heengegaan. Hij werd 97 jaar oud. 

Edy’s lange leven werd gekenmerkt door visie, toewijding en passie. Zijn visie was die van een wereld van vrede. Hij zocht met toewijding, optimisme en creativiteit naar wegen waarlangs vrede kon worden bereikt en wijdde zich vervolgens met vasthoudendheid en passie aan de verwerkelijking van zijn doel. Het concept vrede betekende voor Edy zowel vrede tussen landen als innerlijke vrede.

Edy Korthals werd geboren in 1924, niet lang nadat de wereld vrede sloot na een oorlog waarin voor het eerste op grote schaal massavernietigingswapens werden ingezet. En hij verliet de wereld op Eerste Kerstdag, de dag waarop wij de Vredevorst verwelkomen.

Edy’s loopbaan laat een opvallende kentering zien. In 1987 gaf hij zijn veelbelovende  diplomatieke carrière op omdat hij zich niet kon verenigen met het toenmalige beleid van zijn regering inzake de Oost-West verhouding en kernwapens, meer bepaald de plaatsing van pershings en kruisraketten in Nederland. Later voerde hij voor deze opmerkelijke en moedige stap aan, dat God hem in een droom zou hebben gevraagd of hij wel naar beste vermogen bijdroeg aan het verwezenlijken van het Rijk Gods.

Sindsdien heeft Edy zich gewijd aan het bevorderen van de vrede, en in het bijzonder op de ontspanning tussen Oost en West. Hij verbond zich met talloze kerkelijke en niet-kerkelijke organisaties, waaronder Pugwash Nederland. Daarvan werd hij lid in 1986, en vice-voorzitter van 1987 tot 1995. Later beëindigde Edy zijn lidmaatschap omdat hij door zijn visuele handicap (hij werd blind) vreesde niet meer effectief te kunnen bijdragen aan de organisatie. In 2018 werd hij benoemd tot erelid van Pugwash. Ook binnen de internationale organisatie van Pugwash was Edy lang actief. Zo was hij instrumenteel bij het succes van de conferentie in Dagomys in 1988 waarin Pugwash een nieuwe, bredere koers uitzette.

Edy’s leven heeft in het teken gestaan van het christelijk geloof en van interreligieuze samenwerking. Hij heeft zowel in Nederland als internationaal veel kerkelijk georiënteerde functies bekleed. Hij heeft een tiental boeken en talrijke publicaties op zijn naam staan, en heeft in geschrift en woord onmetelijk veel bijgedragen aan vredesinitiatieven en conferenties, alsook aan de geestelijke verdieping van zijn lezers en toehoorders. 

Edy maakte zich diepe zorgen over sommige ontwikkelingen in de moderne wereld, zoals het risico van al dan niet bedoelde nucleaire conflicten, de weer toenemende wapenwedloop, de aantasting van het milieu, het armoedevraagstuk en de teruglopende spiritualiteit van de moderne mens. Toch bleef hij tot op het laatst vertrouwen in het ons door God gegeven talent om constructieve oplossingen te vinden.

Edy’s devies over vrede was: “als je vrede wilt, bereid de vrede dan voor”, een toespeling op de volgens hem misleidende Romeinse zinspreuk “si vis pacem para bellum”. Edy Korthals Altes heeft zijn lange leven lang de vrede voorbereid. Moge hij nu rusten in vrede.

Marc Vogelaar, oud-voorzitter

Laat een bericht achter