Historie 3: Pugwash International

Tot nu toe hebben ruim 3000 wetenschapsmensen, uit alle delen van de wereld, Pugwash-conferenties bijgewoond. Pugwash belegt elk jaar een aantal symposia en workshops over verschillende aspecten van de dreigingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. Sinds 1967 vindt jaarlijks een algemene “Pugwash Conference on Science and World Affairs” plaats.Zo was Nederland gastland voor de Conferentie van 1980. De president van de internationale Pugwash-beweging is nu dhr. Jayantha Dhanapala en de secretaris-generaak prof. Paolo Cotta-Ramusino. Het bestuur (Council) wordt gevormd door wetenschapsmensen uit een twintigtal landen.

Het internationale bureau van de Pugwash beweging heeft vestigingen te Genève, Rome en Londen met minimale secretariële bemanning. Het is opmerkelijk dat het functioneren van Pugwash vanaf het begin slechts mogelijk werd door de inspanning van onbezoldigde wetenschapsmensen met verlof van hun instellingen. De organisatie berust grotendeels op vrijwilligheid en vrijwillige bijdragen, hoewel sommige workshops gedeeltelijk worden gesubsidieerd.

Pugwash heeft internationaal erkenning gevonden voor haar bijdragen tot vrede en stabiliteit. Behalve de Nobelprijs voor de Vrede in 1995, heeft Pugwash en/of Rotblat de Olympia prijs van de Onassis Stichting, de Feltrinella prijs van de (Italiaanse) Accademia Nazionale dei Lincei en (de helft van) de Albert Einstein Vredesprijs ontvangen.

Pugwash onderhoudt goede contacten met de Verenigde Naties, UNESCO, het Internationale Atoom Agentschap (IAEA) en andere internationale lichamen. De wijze waarop de nationale groepen zijn georganiseerd verschilt sterk van land tot land. Er zijn geen voorgeschreven regels. In ongeveer zestig landen zijn Pugwash groepen actief.

Laat een bericht achter