Historie 4: Pugwash in de 21ste eeuw

Na de Koude Oorlog heeft zich een volledig nieuwe strategisch-politieke situatie ontwikkeld. De schijnbare zekerheden uit de periode van de Koude Oorlog waren gebaseerd op een kostbaar systeem van wederzijdse afschrikking met kernwapens, een systeem dat volgens Pugwash en vele anderen labiel was. Die zekerheden zijn nu verdampt.Nu wordt de wereld als nooit tevoren gekenmerkt door een toenemend aantal binnenstatelijke conflicten. De wereldgemeenschap heeft daarop geen antwoord doordat haar een adequaat instrumentarium ontbreekt.

Grootschalige genocide (soms onder de naam etnische zuivering) is aan de orde van de dag en een toenemend aantal staten valt langs etnische lijnen uiteen. Het aantal gewelddadige en potentiële conflicten in de wereld bedraagt momenteel 160. Als gevolg hiervan zijn 40 miljoen mensen van huis en haard verdreven en verblijven onder vaak erbarmelijke en ten hemel schreiende omstandigheden in nood-opvanggebieden zonder veel uitzicht op lotsverbetering. Het doorgronden van de politieke, economische, en staatsrechtelijke oorzaken van de steeds vaker voorkomende crises en het zoeken naar oplossingen daarvoor worden steeds belangrijker aandachtsgebieden van Pugwash, in het bijzonder van Pugwash Nederland.

Wij hebben in dit verband in juni 1998 en oktober 1999, samen met de Zuid-Afrikaanse Pugwash groep en UNESCO twee workshops georganiseerd. De eerste werd gehouden in Zuid-Afrika, met als titel “Veiligheid in zuidelijk Afrika”. Daar lag het accent op de interne problemen van de landen aldaar. Bij de tweede, die in Nederland plaatsvond, lag het accent op de mogelijkheden van externe hulp aan de regio’s.

Laat een bericht achter