Aankondiging Jaarvergadering 2002-2003

Dinsdag 16 december
Pax Christi Zalencentrum
Godebaldkwartier 74 (Hoog Catherijne), Utrecht

17:30 – 19:00 besloten vergadering van Pugwash Nederland
19:00 – 21:30 openbare vergadering waarvoor U als Vriend van Pugwash bij dezen wordt uitgenodigd.

Er zijn korte rapportages over:

* De Quinquennual Pugwash Conference on Science, Sustainability and Security in Californië, 9-14 aug 2002
* De Workshop “Sharing the Planet”, 12-14 juni, zie met bijgevoegd Groningen Manifesto

Dan  naar aanleiding van Irak, maar in een breed kader, een discussie:

Armageddon, of langzame verstikking, of beide?

Voor Pugwash zijn twee hoofdthema’s erg belangrijk: i) de beëindiging van arsenalen met massa-vernietigingswapens en het voorkomen van een alles vernietigende kernoorlog: voorkom een Armageddon en ii) bezorgdheid om een grote armoedekloof met wereldwijde erosie van milieu en natuur: voorkom een geleidelijk afsterven.

In principe maakte Pugwash dit laatste tot een speerpunt met de zogenaamde Dagomys Verklaring van 1988. Daarin werden milieu­vernietiging, het opraken van grondstoffen en de onrechtvaardige verdeling van toegangen tot ‘s werelds rijkdommen geduid als een langzame verstikking die qua ernst overeenkomt met een plotselingen kernoorlog. Een wezenlijke inzet ad ii) kwam vanuit de Nederlandse Pugwash Groep in de negentiger jaren door het sponsoren van de Crossroads project, door workshops over broeikaseffecten en dit jaar door de conferentie “Sharing the Planet” in Groningen. In La Jolla (zie verderop in deze Nieuwsbrief) stonden milieuvernietiging, uitputting van grondstoffen en armoede in het concept-actieplan slechts vanwege het impliciete gevaar voor de vrede en niet als intrinsieke slechte zaken. Na protest door ons bestuurslid Eric Ferguson en met behulp van John Holdren (in 1988 als lid van de Pugwash Council betrokken bij Dagomys) werd dit rechtgezet.

Zo er op termijn van decades nog voorraden aan fossiele brandstoffen resteren, dan mogen die voorraden slechts op bescheiden schaal tot CO2 in de atmosfeer verbrand worden. Een West-Europese (5 kW pp) en zeker een Amerikaanse (11 kW pp) energie-consumptie is niet duurzaam en verschuift de lasten naar de derde wereld die als eerste geconfronteerd worden met klimaatveranderingen, naar komende generaties en naar natuur en milieu in niet-antropocentrische zin. Het is geen toeval dat het opraken van de olie samenvalt met de intentie van President Bush om de USA-hegemonie over grondstoffen te handhaven, desnoods met behulp van kernwapens.

Het is ironisch dat nu de twee speerpunten van Pugwash samenkomen. De discussie over deze hoofdthema’s zal onder anderen worden gevoerd door Drs.J.Pronk (gevraagd) en Ph.B.Smith.

Laat een bericht achter