Boekbesprekingen

John Mayer
Nuclear Peace
Vision Books,London 2001

Dit is geen boek van wetenschap, maar van praktische juridische actie. Robin Harper (Schots parlementariër) schreef in een voorwoord: “De eerste helft van de 20e eeuw verliep met enorm veel bloedvergieten, onbeschrijfelijk menselijk leed en het wegvagen van hele steden in Europa en Japan. De tweede helft van die eeuw stond in het teken van nucleaire dreiging en onze 21e eeuw begon met een misdaad van terrorisme die ons wereldbeeld veranderde. Maar bij alle retoriek die we nu horen wordt vergeten dat nog steeds de nucleaire arsenalen van US, Frankrijk and de UK in staat zijn om in enkele seconden steden en landen met al hun inwoners weg te vagen. Dit zijn de ultieme wapens van terreur. Minder bekend is dat niet-discriminatoire massa vernietigende kern­wapens onwettig zijn. In 1996 vroegen de VN aan het wereldgerechtshof of deze wapens al dan niet wettig waren. Het hof oordeelde unaniem dat zulke wapens nooit mogen worden gebruikt volgens internationaal humanitair recht”.

John Mayer is de Schotse jurist die de ‘Trident Three Case’ won met de verdediging van drie vrouwen, Angie Zelter, Ellen Moxley and Ulla Roder voor inzet voor de wereldvrede. Later kregen zij in Stockholm de ‘Right Livelihood Award’ als een soort alternatieve Nobelprijs.

Het boek voert de lezer de planeet rond om te zien wat mensen doen om kernwapens uit de wereld te helpen om daarmee met name de jongeren te stimuleren tot inzet in dezen. Het boek is een leidraad voor wetshandhaving in een kader van universele rechten van de mens ook wanneer acties zich tegen een overheid keren. Jongeren van de 21e eeuw hebben mogelijkheden en wettige rechten om de wereld te ontdoen van het constant aanwezige gevaar van vernietiging door kern­wapens. In deze tijd van euforie omtrent EU en G8 wil het boek met ‘Nuclear Peace’ de wereldburgers herinneren aan hun oudste en meest gekoesterde mensenrechten. 

J. van Klinken, B. Goudzwaard en E. Korthals Altes
Integrity of Earth and Life,
een LMC-uitgave 2002

Pugwash-Nederland hield zich dit jaar intensief bezig met problemen op wereldniveau met als motto ‘Sharing the Planet’. Drie onzer Pugwash-leden hadden het gevoel dat de problematiek ook een sterk spirituele component in zich had, die vraagt om een draagvlak verbreding binnen de kerken en, nog breder, binnen de wereldreligies. Zij schreven daartoe het pas uitgekomen bovenstaande boekwerk met als ondertitel ‘een oproep tot consu­minderen en respect voor de schepping’. De drie parameters die in onderlinge samenhang ook binnen de Pugwash Workshop centraal stonden, staan in een iets andere variant in een ABC-vorm op de voorpagina als B C / A met de A van de dragende aarde en boven de dragende balk of deelstreep de B van bevolking en de C van con­sumptie. In een voorwoord schrijft Bram Grandia: “Mensen zijn geroepen om de aarde te onderhou­den, om voor de aarde te zorgen, met heel het complexe leven ondersteunende netwerk”. Het boekje heeft een sterk natuurwetenschappelijke en ook maatschappelijk-economische achtergrond. Dat kan voor velen van de doelgroep – religie en spiritualiteit – als vernieuwend kan overkomen, vooral als zij nog steeds niet gevoelens van “geloof contra wetenschap” kunnen inruilen voor “geloof èn wetenschap”. Er moet echter binnen de religies een groot vredespotentieel aanwezig zijn in de breedste zin van het woord, dat is ook vrede met ‘al wat leeft en leven wil’. Het boek kan besteld worden door overmaking van Euro 10,- op giro 1611700 tnv. LMC te Utrecht.

Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie
“In the shadow of the nuclear threat; a dialogue between India and Pakistan”
(NVMP / PENN / IFMSA-Netherlands, Utrecht, Mei 2002)

Deze brochure is naar aanleiding van een India-Pakistan dialoog op 28 April 2002 in Den Haag uitgegeven mede door onze immer actieve bondegenoten van de Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie – NVMP. Het beschrijft een zorgwekkende ontwikkeling van nucleaire proliferatie.

De eerste test door India van een kernbom was in 1974, maar die test kreeg vooreerst niet een grootschaliger vervolg met inbegrip van draagraketten enz. gevolgd door

Laat een bericht achter