Na de Irakoorlog

Tegenover de pluspunten van een verdwenen dictator en niet gebruikte gifgassen staan schrijnende verliespunten: de oorlog heeft een wereldrechtsorde in een moeizame beginfase aangetast, de enige supermacht op de planeet verstrengelt olie en oorlog, er is geen reductie van immense wapenarsenalen bij de grootmachten, militarisering van de ruimte is niet van de baan, de voedingsbodem voor terrorisme blijft, cultureel werelderfgoed is blijvend verdwenen. Het zijn aandachtspunten binnen Pugwash dat zich richt op wereld-problemen met inbreng van kennis en wetenschappelijke onderbouwing.

Oorlog. In het internationale recht hoort oorlog tegen een land het laatste middel te zijn; het Handvest van de VN staat oorlogvoering slechts toe indien een land rechtstreeks wordt aangevallen  Met de oorlog in Irak hebben de USA en Engeland de autoriteit en het gezag van de Veiligheidsraad ernstig aangetast.

Gifgassen. In deze Nieuwsbrief wordt iets ge-schreven over de Pugwash CBW-Workshops, vroeger georganiseerd door Henk Boter en nu door Jan Medema. Er zijn Puwashites die het met Blix betwijfelen of er in Irak wel grote hoeveelheden chemische wapens zijn geweest, Kleine hoeveelheden zeker, maar grote?

Een wereldrechtsorde. De workshop ‘Sharing the Planet’1 beklemtoonde dat de mensheid zich bevindt op of over de rand van het draagvermogen van de planeet; qua consumptie, qua bevolkingsdruk en qua ecologie. De westerse consumptie van energie en olie zal in een niet ver verwijderde toekomst tot grote spanningen leiden. Een wereldrechtsorde dient daarop te anticiperen, hoe onvoorstelbaar moeilijk ook. Pugwash dient hierin mee te denken.

Eén supermacht, met tevens de grootste energie (olie) consument per hoofd van de bevolking, schijnt naar eigen inzicht een olie-tsaar te willen installeren2. Het wereldwijd toenemende ener­gie­­gebruik gaat op kosten van komen­de genera­ties en op kosten van de armen die geen verweer hebben tegen de gevolgen van bijvoorbeeld global warming1.

Arsenalen. Wereldwijde wapenbeheersing is één der belangrijkste zo niet het belangrijkste agen­dapunt van Pugwash. Moreel kan geen super­macht het rechtvaardigen om onbeperkt overkill arsenalen in eigen land in stand te houden. De huidige grootmachten hebben mogelijk op ter­mijn van decennia, maar niet op termijn van eeuwen en zeker niet voor de duur van millennia hun stabiliteit bewezen. Dit klemt temeer omdat een groeiende wereldbevolking met hang naar westerse consumptie onafwendbare spanningen tegemoet gaat.

Terrorisme en agressie. De mens kent ziekte; wees niet zo naïef dat ziektes zullen verdwijnen, maar goede medische zorg helpt. De maatschappij kent criminaliteit; wees niet zo naïef dat criminaliteit zak verdwijnen, maar een humane rechtspraak helpt. De wereld wordt geconfronteerd met terrorisme; wees niet zo naïef dat terrorisme zomaar verdwijnt, maar zorgvuldige mondiale wetgeving kan helpen. De planeet kent oorlog; denk niet te gemakkelijk dat dat van een voorbije periode is, maar een wereld rechtsorde kan veel voorkomen.

Werelderfgoed is een belangrijke notie die voortgekomen is uit de VN-Unesco organisatie. Vernietiging van wat vroegere culturen voortbrachten is een misdadige vorm van vernietiging van informatie.

1 Zie het hierna aangekondigde boek en zie vorige nieuwsbrieven
2 De USA moet 52% van haar oliebehoefte invoeren

Laat een bericht achter