Boekaankondiging: “Naar een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid; conflicten geweldloos oplossen”

Recent verschenen: “Naar een Cultuur van Vrede en Geweldloosheid; conflicten geweldloos oplossen”, Door Evert Huisman. 

Dit boek sluit aan bij de oproep van alle Nobel­prijswinnaars voor de Vrede en bij de unanieme instemming van de VN (1998) om gedurende het decennium 2001-2010 te wer­ken aan een ‘Cultuur van Vrede en Geweld­loosheid’. Het gaat in op de aanpak van conflicten, terrorisme, mensenrechten, criminaliteit, zinloos geweld en huiselijk geweld. De geweldscultuur, die is blijven hangen in militaire vrede en politieke vrede, dient ontwikkeld te worden in de richting waarin maatschappelijke vrede centraal staat. Om uit de patstelling van geweld en tegen­geweld te komen moeten we een geweldloze participatie democratie ontwikkelen.

Uitgever: Stichting voor Actieve Geweld­loosheid (SVAG), Zwolle; 494 blzn; ISBN 90-6346-115-1. kost Eu 24,50. Het is tot 1 februari 2004 te bestellen voor de speciale introductie­prijs van Eu 21,50 (incl.toezending) door storting van dit bedrag op giro 266551 t.n.v. SVAG, Postbus 137, 8000 AC Zwolle, o.v.v. de titel van het boek. Daarna is de prijs E 24,50.

Voor meer informatie:
www.Naareencultuurvanvredeengeweldloosheid.nl

Laat een bericht achter