Tweede vooraankondiging van het boek Sharing the Planet

Sharing the Planet
Population – Consumption – Species
Science and Ethics for a Sustainable and an Equitable World

Redacteuren: Bob van der Zwaan en Arthur Petersen;
Adviseurs: Bob Goudzwaard en Johan van Klinken.
Uitgever: Eburon Academic Publishers, Delft

Dit boek komt voort uit de Pugwash workshop ‘Sharing the Planet’ van juni 2002 en zal in de komende herfst verschijnen. Het geeft een actueel en indringend overzicht van de samen­hangende problemen van bevolkingsdruk, consumptievolume en soortenverlies. Er is onder de bevolking een algemeen tekort aan bewust­zijn dat ons gebruik van land, water en energie aan onontkoombare begrenzingen gebonden zijn. Nu de wereld­conferentie in Johannesburg achter de rug is, leveren de auteurs suggesties hoe de koers die we op Aarde als mensheid varen kan worden bijsturen in de richting van een duur­zame wereld waarin mensen de planeet op een rechtvaardige wijze delen met medemensen en op een respectvolle wijze met alle andere levensvormen.

Het boek gaat bestaan uit twee delen met een voorwoord is van de hand van Jan Pronk en een nawoord van Jane Goodall.

Deel I is getiteld “Consumption, Population and a Sustainable Economy”. Hierin staan hoofd­stukken van Ernst Ulricht von Weizsäcker, Friedrich Schmidt-Bleek, Johan van Klinken, Anne Ehrlich, Sergey Kapitza en Roefie Hueting.

Deel II is getiteld “Biodiversity, Globalisation and Sustainable Governance”. Hierin staan hoofdstukken van Johan van Klinken met Jan van Hooff, Arthur Petersen met Bob van der Zwaan, Lucas Reijnders, Vandana Shiva met Radha Holla, Koo van der Wal, Bas de Gaay Fortman en Atiq Rahman.

De verkoopprijs wordt ongeveer 30 euro. 

Laat een bericht achter