Beknopt Jaarverslag 2003

Het bestuur heeft in 2003 vergaderd op 17 februari, 9 juni, 30 september en 15 december, steeds in Utrecht. Buiten de vergaderingen is er een intensief contact geweest via e-mail. 
 
De jaarvergadering benoemde Arthur Petersen tot Bestuurslid. Er wordt nog steeds gezocht naar een opvolger voor onze voorzitter, die al sedert 1995 in functie is, maar geen der aangezochten stelde zich tot nu toe beschikbaar.
 
In 2003 is Phil Smith afgetreden als bestuurslid en heeft gekozen voor de status van ‘vriend van Pugwash’. Het bestuur heeft haar bijzondere waardering uitgesproken voor zijn enorme inzet en inbreng voor Pugwash Nederland (voorheen het Nederlands Pugwash Comité), dat gedurende decennia vrijwel geheel steunde op zijn werkkracht, bijgestaan door zijn partner Henny. Op 27 november, na de uitreiking van het boek ‘Sharing the Planet’, waarover elders in deze Nieuwsbrief wordt bericht, werd Phil en Henny een afscheidsdiner aangeboden.
 
Jan Medema heeft voor Pugwash Nederland weer de organisatie op zich genomen van de nu reeds 19e ‘Workshop of the Pugwash Study Group on the Implementation of the Chemical and Biological Weapons Conventions’, Oegstgeest, 26-27 april 2003 (zie elders in deze nieuwsbrief). Het is een belangrijke internationale Pugwash activiteit geworden met jaarlijks één bijeenkomst in Zwitserland over de biologische en één in Nederland over de chemische aspecten. 
De 53e Pugwash Conference on Science and World Affairs was van 17-21 juli 2003 in Halifax, Nova Scotia/Canada met als onderwerp “Advancing Human Security: The Role of Science, Technology and Politics”. Vanuit Nederland werd deelgenomen door Eric Ferguson, Bas de Gaay Fortman, Berma Klein Goldewijk, Irna van der Molen en Bob van der Zwaan.
 
De thema’s van de werkgroepen waren:
  • WG1 Nuclear Weapons, met Bob van der Zwaan als Rapporteur;
  • WG2 Weaponisation of Space and Missile Defence;
  • WG3 International Cooperation and Human Security (De Gaay Fortman);
  • WG4 Terrorism (Klein Goldewijk)
  • WG5 New Technology For Human Development and Security (Ferguson);
  • WG6 Mitigation of Global Environmental Change (Irna vd Molen)
Over de activiteiten van onze jonge leden binnen International Student/Young Pugwash (ISYP) is elders in deze en in de voorafgaande Nieuwsbrief te lezen. Het uitgebreide verslag van de ISYP conferentie in Halifax is te lezen in www.student- pugwash.org/ halifax2003/ halifaxreport.pdf. 
 
Internet en E-Mail
 
De website www.pugwash.nl maakt het makkelijk om belangstellenden snel informatie te geven over Pugwash Nederland. Wij hebben nog geen gegevens over de intensiteit van bezoeken. Het Bestuur wil deze website verder ontwikkelen tot een interactief communicatiemiddel tussen de leden en met de buitenwereld.
 
Dank zij e-mail is de onderlinge communicatie zeer versneld. In totaal zijn er een 30-tal rondschrijvens aan de Leden uitgegaan. Ook in het samenwerken in projecten als ‘Sharing the Planet’, was e-mail onmisbaar. Het is nu nog te veel eenrichtingsverkeer naar leden, maar het bestuur wil graag sterkere onderlinge contacten van de leden bevorderen. Enkele leden hebben al interessante gegevens of artikelen per e-mail ingestuurd; de secretaris stuurt die onmiddellijk door aan de leden. 
 
In Halifax besloten de Nationale Secretarissen op initiatief van Ferguson tot een wereldwijde Pugwash e-mail lijst. Die is nu bijna klaar voor rechtstreekse discussies tussen de nationale groepen in een internationaal netwerk. 

Laat een bericht achter