Presentatie van het boek “Sharing the Planet”

Op donderdag 27 november 2003 presenteerde Pugwash Nederland in Amsterdam het boek Sharing the Planet. De presentatie vond plaats in de Oude Vergaderzaal van het Trippenhuis, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

De voorzitter van Pugwash Nederland, Bas de Gaay Fortman, introduceerde het Sharing the Planet project, waarna Bob van der Zwaan, één van de twee redacteuren, een overzicht gaf van het boek. Hierop volgende twee presentaties die dieper op verschillende aspecten van de problematiek ingingen: Lucas Reijnders over het verlies van biodiversiteit en de onderliggende oorzaken en Jan Pronk puntsgewijs over het Groningen Manifesto, dat in was gebracht voor de topconferentie in Johannesburg. Pronks conclusie was dat er de afgelopen jaren sprake is van grote conceptuele vooruitgang, maar tevens van politieke stagnatie. De kloof tussen theorie en praktijk is alleen maar groter geworden.
 
Aan het eind van de boekpresentatie reikte Arthur Petersen het eerste exemplaar uit aan Vincent van den Bergen, het Hoofd Mondiaal van het Ministerie van VROM, Directoraat-Generaal Milieubeheer, die staatssecretaris Pieter van Geel verving. Vincent van den Bergen gaf namens de staatssecretaris een reactie op het boek. Na afloop van de formele presentatie volgde een borrel, waar de overige aanwezigen hun exemplaar van het boek ontvingen. We kunnen als Pugwash Nederland terugkijken op een zeer geslaagd project met een waardige afsluiting. Een uitgebreider verslag is te vinden op onze website www.pugwash.nl.

Laat een bericht achter