Een bemande missie naar Mars zal de Aarde niet redden

INES is een netwerk van ingenieurs en wetenschappers die appelleren op gevoel voor verantwoordelijkheid: International Network of Engineers and Scientists for global Responsibility; een organisatie waar vele Pugwashites zich verwant mee voelen. In hun laatste Nieuwsbrief lezen we:

President Bush’ aankondiging van bemande ruimtevaart naar Mars is weer een teken van misplaatste prioriteiten inzake wetenschap en techniek. Eerste schattingen van de kosten belopen één triljoen dollar over in de komende twintig jaar. En er is meer: ‘missile defence’ kost naar schatting uiteindelijk ook meer dan één triljoen dollar (met de vraag of het ooit zal werken), hoewel het geen verdediging biedt tegen terrorisme en kan uitlopen op een hernieuwde wapenwedloop, ditmaal in de ruimte. Vergeet ook niet dat de Mars-plannen en Star Wars niet los van elkaar staan.

Tegelijkertijd claimt Bush dat een wezenlijke aanpak van milieuproblemen als klimaatsverslechtering te duur zijn voor de Amerikaanse economie, ondanks substantiële geldbesparingen via ontwikkeling van energie-efficiënte en duurzame technologie. En misschien miste de president recente VN-schattingen dat de mondiale kosten van natuurrampen – meestal aan het klimaat gerelateerd – nu al stijgen tot 60 miljard $/jaar.

Misschien miste hij ook het rapport van de Wereld Gezondheidsraad met een schatting van 150.000 doden alleen al in het jaar 2000 ten gevolge van klimaatsverslechtering. Waarschijnlijk heeft hij ook weinig zicht op de precaire situatie van het voortbestaan van vele levensvormen waarmee wij onze planeet willen en moeten delen.

We zouden willen dat meer regeringsleiders het aandurven om openlijk afstand te nemen van deze investeringen in prestige en militaire objecten waarvan de zin onduidelijk is en die ten koste gaan van investeringen in milieu en armoedebestrijding waarvan de zin maar al te duidelijk is.

door Johan van Klinken

Laat een bericht achter