Publicaties en boeken

Publicaties
 
G. Rothwell en B.C.C. van der Zwaan, “Are light water reactor systems sustainable?”, The Journal of Energy and Development, vol.29, no.1, 2003, pp. 65-79.  
 
M. Bunn, S. Fetter, J.P. Holdren, B. van der Zwaan, “The Economics of Reprocessing vs. Direct Disposal of Spent Nuclear Fuel”, Project on Managing the Atom, Harvard University, Cambridge MA, 2003.  
 
G.J. van Klinken en Joh. van Klinken, “Van eeuwigheid tot eeuwigheid: eschatologie en natuurkunde” in: Openbaringen en Visioenen, Red. M. Barnard en B.J. Lietaert Peerbolte; Meinema 2003
 
Boeken 
 
Bob van der Zwaan en Arthur Petersen, red., Sharing the Planet: Population – Consumption – Species. Science and Ethics for a Sustainable and Equitable World, Eburon, Delft, 2003 [prijs: 24 euro, te bestellen via www.eburon.nl]
 
“The World at the Crossroads: Towards a Sustainable, Equitable and Liveable World” (Phil Smith et al., red., Earthscan, Londen, 1994). Er zijn nog een aantal exemplaren verkrijgbaar door 6 euro te gireren (zie colofon) naar Pugwash Nederland.
 
Mapping Vulnerability: Disasters, development and people, as a concept central to the way we understand disasters and their magnitude and impact. Mede-Editor ons lid Georg Frerks. Earthscan, Londen, 2004.
 
Marjolein van Asselt en Arthur Petersen, red., Niet bang voor onzekerheid, Voorstudie voor de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek, Lemma, Utrecht, 2003.

Laat een bericht achter