Themabijeenkomsten Pugwash Nederland

Vragen aan de lezer

Pugwash Nederland organiseert met enige regelmaat bijeenkomsten rondom een thema zoals ‘Sharing the Planet’ en de ‘Chemical and Biological Weapons’ bijeenkomsten. Op de jaarvergadering komen verschillende specifieke Pugwash-onderwerpen aan bod. De Young Pugwash activiteiten richten zich op onderwerpen binnen het thema ‘human security’, zoals water (2003) en informatietechnologie (2004).

Toch komen niet alle leden bij deze activiteiten aan bod. Er lijkt een behoefte te bestaan aan meer thematische bijeenkomsten. We zouden graag van u horen of u interesse heeft voor zulke bijeenkomsten, bijvoorbeeld twee per jaar, elk in een andere regio om de reistijd te verkorten? Indien dit het geval is, welke onderwerpen denkt u dan dat daarbij aan bod dienen te komen? Voor het bestuur is het van belang te weten of u bereid bent om actief deel te nemen aan zulke bijeenkomsten. Ook zijn wij – bestuur en Nieuwsbriefredactie – geïnteresseerd in uw activiteiten die aan Pugwash-onderwerpen gerelateerd zijn, of het nu om bijeenkomsten, publicaties of andere informatie gaat. De gedachte van Georg Frerks achter het Pugwash-lidmaatschap ter harte nemend, geven we graag samen met U, in toenemende mate vorm aan het contact tussen leden.

door: Bestuur en nieuwsbriefredactie

Laat een bericht achter