Solar-Thermische energie

Velen willen het misschien niet weten, maar iedereen kan het wel weten, dat commerciële energie in letterlijke zin basaal is voor heel onze economie en voor heel de mensheid. Wat sommige politici en captains of industry ook met misplaatste stelligheid mogen beweren, de kans is groot dat we toeleven naar een destabiliserende energiecrises met vergaande consequenties voor de wereldvrede en nog verdergaande consequenties voor vele levensvormen waarmee de mens de planeet moet en hopelijk ook wil delen.

In het boek “Sharing the Planet” kwam ik uit de mij tot dan beschikbare informatie tot de slotsom dat alle alternatieven voor fossiele brandstoffen – nucleair, hydro, wind, clathraten, solar-voltaïsch, … – problematisch zijn wanneer ze moeten voldoen aan de energiebehoefte van de mensheid, inclusief de expanderende landen in Azië en Midden- en Zuid Amerika.

Nadien attendeerde Evert du Marchie van Voorthuysen mij op een onderbelichte mogelijkheid: zonthermische krachtcentrales. Met CSP-technologie (Concentrating Solar Power) concentreren parabolische spiegels de zonnestraling op buizen om daarin olie te verhitten tot 400o C. Die olie wordt gepompt naar een stoomketel om water om te zetten stoom onder hoge druk. De stoom drijft de turbine van een generator aan om elektriciteit te produceren (www.TREC-eumena.org).

De technologie is reeds bewezen met een functionerende centrale in Californië. Ook kleinschaliger kan in ontwikkelingslanden met veel zonneschijn meer aandacht worden geschonken aan de mogelijkheden; bijvoorbeeld om het koken op zeer vervuilend houtvuur te vervangen door koken met directe zonne-energie.

Het verbaast dat in Nederland in een kader van technologische innovatie weinig aandacht aan deze mogelijkheid wordt gegeven.

door Johan van Klinken

Laat een bericht achter