Afscheidscollege Prof. mr. G.R. Rutgers

Prof. mr. G.R. Rutgers is afgetreden als hoogleraar in de faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen op dinsdag 26 april met een afscheidscollege getiteld: “De gehele waarheid en niets dan de waarheid”.

Laat een bericht achter