In memoriam: Wim Möller

Dr. Wim Möller, emeritus hoogleraar moleculaire Biologie aan de universiteit van Leiden, is niet meer: hij overleed op 28 maart 2005.

Nieuwsbrief_2005_juni_Page_07_Image_0003Ik leerde hem kennen als een toegewijd en hartstochtelijk lid van Pugwash Nederland, met name in het laatste jaar, toen we met enige anderen op 12 november een conferentie op het instituut Clingendael in Den Haag hebben georganiseerd over de gespannen verhouding tussen de Verenigde Staten en Europa. Het was een van de vele thema’s die Wim zeer ter harte gingen.

Hij kende Amerika, maar verfoeide de Amerikaanse politiek van de laatste jaren tot diep in zijn ziel. Daardoor is zijn betrokkenheid bij deze conferentie gaandeweg sterk gegroeid, waarbij het opviel dat hij zich niet gemakkelijk door tegenslagen uit het veld liet slaan. Zijn bijdrage aan de organisatie ging aanvankelijk niet over rozen. Toen de RU-Leiden zich als partner terugtrok, lukte het hem toch om met een aantal competente Amerikaanse sprekers de conferentie naar een inhoudelijk zeer hoog niveau te loodsen.

Achteraf bleek dat Wim de dag van de conferentie niet geheel gezond heeft gehaald. Hij bracht me die avond weg naar het station in Den Haag en vertelde me dat hij zich niet goed voelde. Half december belde hij me over de fatale diagnose. Het ging heel snel, maar typerend voor hem is dat zijn geest tot het laatst scherp bleef in een gesloopt lichaam en hij bezig bleef met de grote wereldproblemen waar hij zich zo sterk bij betrokken gevoelde, ook binnen Pugwash. Wij zullen de nog uit te geven conferentiebundel opdragen aan de nagedachtenis van Wim, die ik mede namens Pugwash Nederland met respect en genegenheid gedenk.

door Bart van der Sijde, oud bestuurslid van Pugwash Nederland

Laat een bericht achter