B. Goudzwaard, M. vander Vennen en D. van Heemst: “Hope in troubled times, a new vision for confronting global crises; Baker Academic”, Grand Rapids 2007

Boeken en publicaties

Als eerste auteur heeft ons Pugwashlid Bob Goudzwaard in dit boek veel kunnen meegeven van de visie verwoord in de  Nederlandse Pugwash/Oikos publikatie “Van Grenzen weten; aanzetten tot een nieuw denken over duurzaamheid” (redaktie Koo van der Wal en Bob Gourzwaard, reeds besproken in een vorige Pugwash Nieuwsbrief). Het boek richt zich in eerste instantie op Amerikaanse lezers met zorg voor een duurzame toekomst.

Laat een bericht achter