Geert Sanders: “Fondsen werven, de relatiegerichte aanpak”; Van Gorkum 2006

Boeken en publicaties

Nu overheden zich meer en meer terugtrekken uit domeinen voor het algemeen nut, zoals onderzoek en cultuur, worden deze instellingen aangesproken op hun ondernemingsgeest bij het verwerven van fondsen. Met het organiseren van belangrijke internationale en nationale conferenties wordt dit boek van ons medelid ook intern van nut voor Pugwash Nederland.

Laat een bericht achter