Internationale Conferentie in Den Haag

Van 17 t/m 20 april 2009 organiseerden de Pugwash Conferences on Science and World Affairs hun 58e internationale conferentie, onder de titel “Justice, Peace and Nuclear Disarmament”. Pugwash Nederland trad op als gastheer en had een grote rol in de organisatie, niet alleen voor de logistiek en financiën, maar ook inhoudelijk.

Nieuwsbrief_2009_november_Page_01_Image_0003
Pugwash president Jayantha Dhanapala tijdens het Joseph Rotblat symposium

De conferentie werd bijgewoond door meer dan 180 deelnemers uit 30 landen, waaronder 30 deelnemers van International Student/Young Pugwash. De conferentie vond plaats in het Golden Tulip Bel Air Hotel in Den Haag. De internationale Pugwashorganisatie heeft grote waardering uitgesproken voor wat volgens velen een van de meest succesvolle internationale Pugwashconferentie was in de recente geschiedenis.

De Nederlandse Pugwashgroep zou niet in staat zijn geweest om deze conferentie te organiseren zonder het werk van vele leden – met name bestuursleden – en de financiële steun van leden en Vrienden. In verband met de omvang van de begroting (425.000 euro) was financiële steun van buiten de vereniging onontbeerlijk. Wij danken in bijzonder het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast ontvingen we bijdragen van Oxfam Novib, Cordaid, het Ministerie van Defensie, het Planbureau voor de Leefomgeving, de gemeente Den Haag, het Noorse Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Canadese Simons Foundation.

Hans Blix en Georg Frerks tijdens een sessie over ontwapening
Hans Blix en Georg Frerks tijdens een sessie over ontwapening

Enerzijds ging de conferentie in op nucleaire nonproliferatie en ontwapening – een traditioneel hoofdthema van de Pugwashconferenties. Anderzijds waren onder de bediscussieerde onderwerpen ook de huidige situatie in het Midden-Oosten, Zuid-Azië en Noord-oost Azië, en thema’s zoals mondiale klimaatverandering, regionale conflicten, en in het bijzonder internationaal recht en mensenrechten. De conferentielocatie Den Haag was natuurlijk een prima aanleiding om het laatstgenoemde onderwerp stevig op de agenda te zetten.

Op de websites www.pugwash.org en www.pugwash.nl is uitgebreid terug te vinden wat de belangrijkste uitkomsten waren van de conferentie.

door Arthur Petersen and Bob van der Zwaan

Laat een bericht achter